O Sábado 03 Xaneiro 2009 21:21, Marce Villarino escribiu:
> > Facemos en KDE o cambio a unha ou outra?

Unha cousa: entendo que estás a revisar as traducións, pero cales?

Se son as de trunk (4.2) recoméndoche que ou pares, e comeces despois 
revisando stable, ou que envíes o traballo ficheiro por ficheiro e día por 
día.
O motivo é simple, a día de hoxe trunk é un branco en movimento cunha 40 
mensaxes alteradas cada día, incluidas novas, reformadas etc.
Se non envías o traballo con tanta rapidez como podas, habemos ter un problema 
de carallo coas dubidosas, novas e conflitos. Se adías a revisión até a 
publicación de 4.2, nese momento sí, podemos entregar o traballo a stable, e 
reaproveitalo sen problemas, e con tempo, en 4.3
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgpr8ZyhLTWmk.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a