O que non me quedou claro é se finalmente descartamos "guardar",
"guardado" e formas derivadas coma traducións non válidas, porque se é
así póñoas na páxina de erros tamén.

Por certo, xa puxen novos erros en http://trasno.net/trasno:erros e
esta vez non son só en KDE. Atopei algúns que aparecen en máis de dous
sitios, e como leva moito tempo pois case que paso polo de agora.

Ata logo,
                  Leandro Regueiro

Responderlle a