O Luns 13 Abril 2009 11:00:33 Miguel Bouzada escribiu:
> A ver se alguen ten mellores (ou máis craras) ideas
Mellores non, pero utilizo:Enviar/Envío Obter/Obtención*|Recepción. Tamén, 
transferir/transferencia pero con tento. 

* Segundo o  irindo, é a _acción_ de obter, mais o Estraviz tamén o recolle 
como o _efecto_, aquelo que se obtén.

Responderlle a