> Persoalmente, "cargar" e "descargar" non son demasiado do meu agrado, pero
> "descargar" é o verbo comúnmente usado en internet (en castelán o seu uso é
> masivo). Anque moitas veces prefiro unha traducción máis axeitada se con
> iso se captura millor o senso do termo orixinal, neste caso inclínome polo
> máis extendido, habida conta de que correcto éo.

Pois a min as opcións enviar/recibir e subir/descargar gústanme as dúas. 

Responderlle a