Adrián Chaves Fernández escribiu:
Persoalmente, "cargar" e "descargar" non son demasiado do meu agrado, pero
"descargar" é o verbo comúnmente usado en internet (en castelán o seu uso é
masivo). Anque moitas veces prefiro unha traducción máis axeitada se con
iso se captura millor o senso do termo orixinal, neste caso inclínome polo
máis extendido, habida conta de que correcto éo.

Pois a min as opcións enviar/recibir e subir/descargar gústanme as dúas.

Eu prefiro verbos opostos porque entendo que as accións son opostas.

enviar/recibir
subir/baixar
cargar/descargar

Responderlle a