>Non fixen cambios ó modelo: Hai un presidente, unha directiva e unha asamblea
>que elixe directiva e presidente. Puxen que o presidente se elixiria cada
> dous anos e a directiva anualmente.


Veño (esta mesma tarde) de participar na elección da nova directiva dunha 
asociación da que fago parte. Recomendo encarecidamente que o presidente e a 
directiva teñan un mandato de dous anos, non mandatos distintos, como se pon 
aquí. O máis lóxico é que a asemblea escolla Presidencia e que esta designe a 
Directiva (tres membros, a non ser que haxa vogais, que non recomendo), 
pudéndoos presentar como tais coa sua candidatura.

Xosé

Responderlle a