> > a presidencia, a miña experiencia di que as veces é convinte que haxa un
> > vicepresidente que poida funcionar de contrapeso. Por iso creo qe estña
> > ben definido o de elexir a Xunta directiva ou de goberno e que dela saia
> > o presidente, ou ben que ademáis da xunta se elixa presidente.
>
> Non sería mellor que o presidente elixa ou compoña a xunta directiva?
> para formar un equipo?

Non sería mellor que os distintos cargos se elexisen por separado (e non 
listas pechadas)?

Responderlle a