>
> Só unhas erratas de "dedo parvo"


>
> Artigo 5º.- 1.- Son fins principais da asociación:
> i.A promoción e difusión do software libre, dos seus valores e da
> relevancia
> para o interese xeral da sociedade sociedade galega, con énfase na
> posibilidade de empregalo en galego ou da posibilidade de contribuír a que
> estea nesta lingua.


Repetido:  xeral da sociedade sociedade galega,


>
> Artigo 13º.

...


>
> 4.- Os cargos cesarán na súa función por:
> i.facelemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica.


errata "faCELEmento"

Concordo con Xosé no dos mandatos uniformes no tempo. non no da elección a
presidencia, a miña experiencia di que as veces é convinte que haxa un
vicepresidente que poida funcionar de contrapeso. Por iso creo qe estña ben
definido o de elexir a Xunta directiva ou de goberno e que dela saia o
presidente, ou ben que ademáis da xunta se elixa presidente.

No dos vogais tamén é certo que non lle vexo moita necesidade a que os haxa.

MB

-- 
"Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a