> > Polo que entendín as "transient window" son estas ventás que aparecen
> > por riba das outras e nas que hai que facer algo (como pechar a ventá
> > ou darlle a un botón) para que desapareza
> 
> isto non se entende como un dialogo co aplicativo :-), iso o unico quie
> implica e facer que siga o run... dialogo co aplicativo é cando a resposta
> condiciona o run... e iso é alleo a característica da xanela de dialogo,
> pode ser do tipo "transient" ou inserida na xanela "pai" o de "transient"
> (IMHO) está máis vencellado a súa crácteristica de
> "transitoria/ocasional/secundaria" que a característica de "dialogo" ou o
> que sexa.

Podería verse coma un diálogo predicible de resposta sinxela:

- [Computador(a)] Señor, houbo un problema cos policías tulleitos, e non han 
poder chegar aá central a tempo. Lamento confirmarlle que sen eles non imos ter 
forzas abondo para continuar. 
- [Usuario] Recibido.

Entendo que para consideralo diálogo podería requerirse da posibilidade de un 
«Non recibido», que implicaría que o programa recibise a mensaxe, pero no 
contexto en que o receptor pode pararse a ler con tranquilidade a mensaxe, 
simplemente a resposta é un «Xa lin a mensaxe de erro, e estoy preparado para 
o que poida ocorrer agora, que sei que non me vai gustar nadiña (crash...)» 
porque dá a casualidade que non pode haber outra resposta (asumo que pechar a 
fiestra en lugar de dárlle a aceptar é unha resposta alternativa que ten o 
mesmo efecto que a primeira resposta). 

Responderlle a