FYI
Outro fío que atopo de lectura completa recomendada. É de hai 5 meses,
participaron bastantes tradutores e discutiuse amplamente sobre a
cuestión

http://www.trasno.net/lurker/message/20090515.122722.3402bb7e.gl.html
2009/11/3 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> 2009/11/2 Gonçalo Cordeiro <gonz...@tagenata.com>:
>> Antón Méixome escreveu:
>>>
>>> Utilizade por favor para esta discusión esta versión do Anjuta
>>>
>>> http://l10n.gnome.org/media/upload/anjuta-master-po-gl-1952_.merged.po
>>>
>>>
>>>
>>
>> Aproveitando este ficheiro de exemplo para a discusom:
>> as traduçons de "directory" e "folder" estam-se mudando neste ficheiro em
>> concreto e maciçamente no Gnome para a correspondência única "cartafol"...
>> Polo que se pode ver em diferentes fios das principais listas, o acordo mais
>> claro (por maioritário) é separar a traduçom destes 2 termos. Um exemplo
>> esclarecedor (nom é o único) é este fio na lista de Trasno:
>> http://trasno.net/lurker/thread/20091019.150148.3ebb6e6c.gl.html#20091019.150148.3ebb6e6c
>> Fora de concordáncias ou discordâncias com a escolha terminológica: qual a
>> referência para novas (e nom tam novas) persoas tradutoras?
>>>
>
> "maciçamente no Gnome" aínda non, que é o primeiro aplicativo en que
> se aplica esta sistematización, grazas por fixarte neste detalle que
> para iso o indiquei neste fío.
>
> Aínda que neste momento non se pode considerar absolutamente fixada
> unha decisión sobre este aspecto, si que parece que podemos avanzar
> nun sentido, que nace precisamente do que eu entendo como un consenso
> razoábel, en fíos como o que comentas e anteriores:
>
> En resumo, palabras de alguén nese mesmo fío
>  "directorio se refire á xerarquía de ficheiros e  cartafol á metáfora
> da interface gráfica"
>
> A idea é efectivamente separar ambos conceptos. Cando folder ou
> directory denotan a interface gráfica optariamos por utilizar sempre
> cartafol. Cando nos referimos a un enderezo, a un camiño (por exemplo
> no terminal) entón é sempre directorio.
>
> Por tanto, non é asociación simple de directory = directorio/ folder =
> cartafol senón a aplicación do concepto (representación gráfica do
> obxecto/lugar do obxecto) no entendido, de que nos orixinais en inglés
> utilizase informalmente ambas perspectivas. Un exemplo:
>
> -Garde os seus ficheiros no cartafol "Música"
> -Copie o ficheiro cancion.mp3 do directorio /Descargas  a /Música coa
> seguinte orde cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY (/home/anton/Música)
>
> Por iso en Anjuta, en que todo os casos refiren un contorno gráfico,
> se opta por sistematizar "cartafol". Dito doutra maneira: todo é
> cartafol a non ser o que se indique un camiño no sistema (un
> enderezo). Se se pensa no usuario de WS, que descoñece a consola, todo
> é gráfico e, entón, non ten sentido ter dúas palabras para o mesmo
> termo, para dicir o mesmo.
> Se temos dous termos é porque significan cousas distintas e supoño que
> non se avoga por distinguir segundo o contido dos "folder" (documentos
> de usuario/do sistema). Máis doado é para o calquera tradutor
> mecanizar folder/directory, coa ambigüidade práctica do inglés nos
> nosos cartafol/directorio pero iso é calidade da tradución?
>
> O que se intenta é precisamente distinguir ambos termos para ter unha
> tradución técnica o máis estábel posible canto á terminoloxía. Pola
> información que manexamos ata agora na comunidade esta opción nunha
> sería incorrecta e creo que mesmo pode supoñer unha solución a
> discusións periódicas sobre o asunto.
>
> Outro asunto é por qué se fai así e non mediante unha declaración
> formal previa do tipo: Aviso, decisión tomada, a partir de agora X...
> ? Pois por varias razóns, das que eu podo indicar varias neste caso
> - son a día de hoxe o revisor de Gnome, así que pasa polas miñas mans
> a decisión sobre estas cuestións
> - todo sabemos que o estado da tradución dos proxectos debe afrontar
> novas etapas de homoxeneización, estamos todos os días debatendo
> asuntos deste tipo, sabemos mesmo que hai límites pola idiosincrasia
> de cada aplicativo pero hai moito camiño que andar para formalizar un
> modelo de galego técnico informático. Este mesmo fío onde se discuten
> solucións entre distintos IDE é modélico ao respecto
> - hai moita máis discusión que a que aparece aquí recollida nos fíos
> de Trasno, moitas outras fontes de consulta, moitas outras reflexións
> persoais e de grupo. Ti mesmo tes que ter tomado moitas decisións desa
> maneira, como tradutor de Gnome, sobre estes aspectos sen que conste
> ningunha explicación detallada por escrito sobre elas.
> - non ten en funcionamento a comunidade un sistema de autoridade
> terminolóxica que nos sirva de guieiro seguro para todo caso, polo que
> ao final as decisións débeas tomar o tradutor ou o revisor baseándose
> no seu mellor entender e iso forma parte da idiosincrasia da función
> do tradutor, universalmente, creo. A guía para o novo tradutor deben
> ser "as mellores prácticas" dos seus colegas.
> - xa no noso caso galego, está a piques de apagarse a luz dunha
> autoridade institucional que orientaba este camiño, Mancomun, que ten
> feito meritorios avances pero moi insuficientes polo que vemos todos
> os días. Eu traballo alí e a esa referencia me remito; recollendo eses
> avances a comunidade de tradutores xa está madura para dar novos
> pasos, e por iso envío o meu traballo aquí. Ou sería mellor agardar a
> que algún sabio académico de referencia nolo resolva?
>
>
>
>
>
>
>>>
>>> 2009/11/2 mvillarino <mvillar...@gmail.com>:
>>>
>>>>>>
>>>>>> POis o mesmo: eu gosto de dicirlle «entregar»
>>>>>>
>>>>>
>>>>> Creo que me convence máis "remitir" (por fin atopei o glosario do
>>>>> Netbeans). Hai que ter en conta que isto igual xa non vale para Git,
>>>>> xa que o commit en Git non é o mesmo ca en SVN...
>>>>>
>>>>
>>>> No caso do git, a entrega faina o "git push", a etapa anterior, o "git
>>>> commit", o certo é que non sei moi ben o que facer con ela (e pouca
>>>> experiencia teño co git), se cadra "rexistrar (as modificacións
>>>> proprias)"
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN S. COOP. GALEGA (Rúa de Ponferrada, 8
>> entreplanta B 15707. Santiago de Compostela), infórmao/a de que o seu
>> enderezo de correo electrónico e o resto dos datos de carácter persoal que
>> nos facilite serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros,
>> co fin de xestionar a axenda de contactos da nosa empresa e para o envío de
>> comunicacións comerciais e/ou persoais por vía electrónica. Vostede poderá,
>> en calquera momento, exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación
>> ou oposición nos termos establecidos na Lei orgánica 15/1999, de protección
>> de datos de carácter persoal (LOPD 15/1999), dirixindo un escrito ao
>> enderezo antes nomeado. Tamén lle comunicamos que a información incluída
>> neste correo electrónico é confidencial pois é para uso exclusivo da persoa
>> destinataria arriba mencionada. Se vostede le esta mensaxe e non é a persoa
>> destinataria, informámolo/a de que está totalmente prohibida calquera
>> utilización, divulgación, distribución e/ou reprodución desta comunicación
>> sen autorización expresa en virtude da lexislación vixente. Se recibiu esta
>> mensaxe por erro, pregámoslle que nolo notifique inmediatamente por esta
>> mesma vía e proceda á súa eliminación.
>>
>>
>

Responderlle a