A min o de «texto sen formato» ou «texto simple»... creo que dependerá moito 
da situación. Por exemplo: o texto do openoffice non é texto [non simple] sen 
formato? E o html texto simple con formato?

Responderlle a