2009/11/5 Javier Pico <fjpa.fazo...@gmail.com>:
> Concordo absolutamente, ainda que recoñezo que eu son dos que usa "texto
> plano" [será por tradición oral].
>
> "Plain text" debería ser traducido do mesmo xeito que "in plain sight" = "a
> simple vista".
>
> Prefiro a opción "texto simple" ca "texto puro".

Mira ho!, que chiripa!: resulta que estou a empregar o de texto simple
(e eu sen sabelo :-)
http://en.gl.open-tran.eu/suggest/%22plain%20text%22

Responderlle a