>> Concordo absolutamente, ainda que recoñezo que eu son dos que usa "texto
>> plano" [será por tradición oral].
>>
>> "Plain text" debería ser traducido do mesmo xeito que "in plain sight" = "a
>> simple vista".
>>
>> Prefiro a opción "texto simple" ca "texto puro".
>
> Mira ho!, que chiripa!: resulta que estou a empregar o de texto simple
> (e eu sen sabelo :-)
> http://en.gl.open-tran.eu/suggest/%22plain%20text%22

@Marce: E iso de "texto simples"?

Entre as tres opcións: "texto simple", "texto plano", "texto sen
formato" case me decantaría pola última...

Responderlle a