Leandro Regueiro escribiu:
2009/11/6 Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>:
Enfiando co que estabades a falar e para que quede na conversa, cito:

(wikipedia EN) plain text is a term used for an ordinary "unformatted"
sequential file readable as textual material without much processing.
[...]The encoding has traditionally been either ASCII, one of its many
derivatives such as ISO/IEC 646 etc., or sometimes EBCDIC. No other
encodings are used in plain text files which neither contain any
(character-based) structural tags such as heading marks, nor any typographic
markers like bold face, italics, etc.
co cal "plain" fai referencia á ausencia de marcas de formato; que se pode
expresar como que carece de "adornos" ou é "simplemente texto".

Do Merrian Webster, 10º ed.:

PLAIN
intransitive verb
archaic : COMPLAIN

noun
1 a : an extensive area of level or rolling treeless country b : a broad
unbroken expanse
2 : something free from artifice, ornament, or extraneous matter

adjective
1 archaic : EVEN, LEVEL
2 : lacking ornament : UNDECORATED
3 : free of extraneous matter : PURE
4 : free of impediments to view : UNOBSTRUCTED
5 a (

: evident to the mind or senses : OBVIOUS (
: CLEAR b : marked by outspoken candor : free from duplicity or subtlety :
BLUNT
6 a : belonging to the great mass of humans b : lacking special distinction
or affectation : ORDINARY
7 : characterized by simplicity : not complicated
8 : lacking beauty or ugliness

adverb
: in a plain manner

adverb
: ABSOLUTELY

Así que desas tres acepcións que se recalcan: "plain text" > "texto simple",
"texto sen formato", "texto puro", "texto limpo"... o que queirades, excepto
"plano", pois de que eu saiba en galego plano non ten a acepción de simple,
sen ornamentar ou similar. Eu simplemente escollería "simple" e non teño
claro se hai que establecer unha dualidade na tradución con respecto a que
punto de vista (usuario/máquina) se faga referencia (a priori, véxoa
innecesaria).

O de "texto puro" sóame telo visto. Quedamos logo con "texto sen formato"?
No era "texto simple"?

O de formato pareceme máis ambiguo xa que conserva tabulacións, retorno de carro e non sei se máis cousas así que algo de formato ten.


E dúas cousas que me veñen á cabeza:

1. que se soe picar nos "false friends" con facilidade por NON mirar o
dicionario inglés (Cambridge online!!!, Merrian Webster!! e Longman son
espléndidos recursos)

2. que os cataláns nos levan anos de vantaxe en terminoloxía pois, segundo
teño entendido, teñen un instituto gobernamental propio para adapta-los
préstamos doutras linguas (termicat? non recordo o nome). Segundo a miña
experiencia, as traducións ó catalán son (con raras excepcións) correctas
dende o punto de vista técnico e, parece, que dende o filolóxico.

http://www.termcat.cat/

Lembras o flipados que quedaran os cataláns na Akademy cando lles
dixeramos que o Termigal non nos era de moita axuda? Eles non se moven
sen que o Termcat llo diga.


Responderlle a