2009/11/6 Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>:
> Enfiando co que estabades a falar e para que quede na conversa, cito:
>
>>(wikipedia EN) plain text is a term used for an ordinary "unformatted"
>> sequential file readable as textual material without much processing.
>> [...]The encoding has traditionally been either ASCII, one of its many
>> derivatives such as ISO/IEC 646 etc., or sometimes EBCDIC. No other
>> encodings are used in plain text files which neither contain any
>> (character-based) structural tags such as heading marks, nor any typographic
>> markers like bold face, italics, etc.
>
> co cal "plain" fai referencia á ausencia de marcas de formato; que se pode
> expresar como que carece de "adornos" ou é "simplemente texto".
>
> Do Merrian Webster, 10º ed.:
>
>>PLAIN
>
>>intransitive verb
> archaic : COMPLAIN
>
>>noun
> 1 a : an extensive area of level or rolling treeless country b : a broad
> unbroken expanse
> 2 : something free from artifice, ornament, or extraneous matter
>
>>adjective
> 1 archaic : EVEN, LEVEL
> 2 : lacking ornament : UNDECORATED
> 3 : free of extraneous matter : PURE
> 4 : free of impediments to view : UNOBSTRUCTED
> 5 a (
>
>>: evident to the mind or senses : OBVIOUS (
>>: CLEAR b : marked by outspoken candor : free from duplicity or subtlety :
>> BLUNT
> 6 a : belonging to the great mass of humans b : lacking special distinction
> or affectation : ORDINARY
> 7 : characterized by simplicity : not complicated
> 8 : lacking beauty or ugliness
>
>>adverb
> : in a plain manner
>
>>adverb
> : ABSOLUTELY
>
> Así que desas tres acepcións que se recalcan: "plain text" > "texto simple",
> "texto sen formato", "texto puro", "texto limpo"... o que queirades, excepto
> "plano", pois de que eu saiba en galego plano non ten a acepción de simple,
> sen ornamentar ou similar. Eu simplemente escollería "simple" e non teño
> claro se hai que establecer unha dualidade na tradución con respecto a que
> punto de vista (usuario/máquina) se faga referencia (a priori, véxoa
> innecesaria).

O de "texto puro" sóame telo visto. Quedamos logo con "texto sen formato"?

> E dúas cousas que me veñen á cabeza:
>
> 1. que se soe picar nos "false friends" con facilidade por NON mirar o
> dicionario inglés (Cambridge online!!!, Merrian Webster!! e Longman son
> espléndidos recursos)
>
> 2. que os cataláns nos levan anos de vantaxe en terminoloxía pois, segundo
> teño entendido, teñen un instituto gobernamental propio para adapta-los
> préstamos doutras linguas (termicat? non recordo o nome). Segundo a miña
> experiencia, as traducións ó catalán son (con raras excepcións) correctas
> dende o punto de vista técnico e, parece, que dende o filolóxico.

http://www.termcat.cat/

Lembras o flipados que quedaran os cataláns na Akademy cando lles
dixeramos que o Termigal non nos era de moita axuda? Eles non se moven
sen que o Termcat llo diga.

Responderlle a