Creo que paga a pena neste caso pasar a lista directamente ao sistema de 
xestión de discusión terminolóxica.
Aínda que está para saír aínda a súa primeira versión, que é a que se montará 
en Trasno, creo que este caso que por un lado ten bastantes termos e por outro 
non son demasiados se axusta perfectamente para facer unha proba de 
funcionamento.

Xosé, aceptas ?

P.S
www.certima.net/glosima2009/11/17 Xosé Antonio Rubal López <xarubal...@gmail.com>
Ola,

Estiven facendo unha lista de dúbidas na tradución do Subversion
(supoño que se aplican a calquera sistema de control de versións).
Algúns deles non son dúbidas, simplemente os metín na lista para
fixalos e non andar cambiando de opcións ao longo da tradución.

Como é bastante longo, opto por mandar o ficheiro de texto.
Agradécense opinións e, sobre todo, solucións ;-)!!!

Saúdos. Xosé Antonio Rubal

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Responderlle a