> * Hook: hook [??? manter]
> Esta sempre foi unha das dúbidas que me asaltaron... sei o que significa
> pero non como traducilo.
> Básicamente é unha acción que se leva a cabo ou que se dispara cando
> certas condicións se cumpren.
> P.ex. ao facer unha remisión ao repositorio queres enviar un mail a
> todos os devs.
>

Segundo foldoc:
«hook <programming> A software or hardware feature included in order
to simplify later additions or changes by a user.

For example, a simple program that prints numbers might always print
them in base 10, but a more flexible version would let a variable
determine what base to use; setting the variable to 5 would make the
program print numbers in base 5. The variable is a simple hook. An
even more flexible program might examine the variable and treat a
value of 16 or less as the base to use, but treat any other number as
the address of a user-supplied routine for printing a number. This is
a hairy but powerful hook; one can then write a routine to print
numbers as Roman numerals, say, or as Hebrew characters, and plug it
into the program through the hook.

[...]

The term "user exit" is synonymous but much more formal and less hackish.

(1997-06-25) »

Unha funcionalidade incorporada nun software ou hardware co propósito
de simplificar as adicións ou modificación futuras que faga o usuario
(a ese sw ou hw).

(Unha cousa + para ter en conta á hora de procurar unha tradución)

Responderlle a