-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Aí van as miñas, as que vin que estaban correctas elimineinas para que a
mensaxe sexa máis curta.

- - Resumo

* Ancestor: s.m. antecesor [???]
Ancestro
* Baseline: [???] Liña base
* Berkeley DB: Base de datos Berkeley
* Blame: culpar, cando empregaba svn empregaba blame para saber o
cumplable dun commit (en inglés danlle connotación negativa por empregar
blame para saber o cumplable de que unha remisión tivera un erro de
regresión)
* Bogus: incorrecto
Nin flowers
* Capability: [???]
capacidade
* Chekout: descargar [???] obter [???]
Obter
* Commit: confirmar/confirmación [???]
Remitir
* Current: actual [???]
Actual
* Drop: descartar [???]
Ou eliminar, segundo o contexto
* External definition: referencia externa [???]
Eu non diria referencia pero como dis abaixo pode ser que segundo o
contexto así sexa. De todas as formas ten coidado non vaia ser. Mira o
pofile de outros idiomas: francés, italiano, español...
* Flag: marca; tamén indicador, bandeira
Segundo contexto, pero me dá a min que vai ser "Marcar"
* FS: abreviatura de FS [??? (Manter ou desfacer)]
Non sei o contexto
* Fetch: obter, recuperar
Recuperar do repositorio
* Fulltext: texto completo
Depende, ten coidado porque pode ser unha procura fulltext sobre unha
base de datos.
* Hook: hook [??? manter]
Esta sempre foi unha das dúbidas que me asaltaron... sei o que significa
pero non como traducilo.
Básicamente é unha acción que se leva a cabo ou que se dispara cando
certas condicións se cumpren.
P.ex. ao facer unha remisión ao repositorio queres enviar un mail a
todos os devs.

* Lock-token: marca de bloqueo [???]
Identificador de bloqueo diria eu. Xa que o token é o que vai
identificar dito bloqueo, e en svn un token en bloqueo vai asignado
sempre a unha persoa que quere bloquear un recurso no repositorio porque
está a facer algún cambio ou ten pensado facelo.
* Log message: s.f entrada de rexistro
Mensaxe de rexistro
* Merge: combinarCapabili
Combinar
* Mutex: mutex
Mutex.... tipo de semáforo.. suficientemente extendido
* Node: nó
Nodo
* Obstruct: impedir, bloquear, obstruírf
Bloquear
* Parse: analizar
* Peg revision: revisión fixada [???]
Segundo teño entendido de cando me lin a documentación de subversion aló
polo pleistoceno un "peg revision" é o identificador estándar dunha remisión
P.ex. para sacar os cambios da revisión 31 até a actual facemos un "svn
log 31:HEAD" HEAD ou HEAD^ son peg revision
Hai que mirar como traducilo
* Provider: provedor
Depende do contexto, ao mellor é fornecedor
* Required: requirido, necesario
requirido
* Repository back-end (FS - file system): [???]
Tipo de almacenamento do repositorio
* Reintegrate: [???]
Reintegrar
* Root: administrador, root; raíz
Segundo o contexto.. ti o dixeches
* schedule: s.f. programación [???]
planificar
* Scheme mixtures: ???
Mesturas ou Mixturas de esqueleto
* Support: ser compatíbel, admitir, manter; compatibilidade, apoio,
asistencia
* Switch: [???]
Cambiar unha cousa, ou Alternar estados
* Tag: marca
Etiqueta... En subversion establecemos etiquetas human-ready a unha
revisión para lembralas no tempo
p.ex. v-1.8.5
* Target: blanco [???] destino [???] obxectivo [???]
Obxectivo
* Text-base:
Baseado en texto
* Tree: s.f. árbore (de ficheiros ou directorios)
* Token: marca [???] signo [???] ficha [???] nome [???] identificador [???]
Depende do contexto. Identificado ou marca diría eu.
* Update: actualizar
* URL: s.f. URL
* Version: (nome) versión; (verbo) ???
* Versionable, unversionable: ???
versionábel
A de unversionábel deixolla para méixome porque non lle gusta "non
versionábel"
* WC: abreviatura de working copy. Substituír pola forma estendida
Copia de traballo


Saúdos

- --
Fran Diéguez
http://www.mabishu.com         -     lis...@mabishu.com
GPG: 43DD 1B00 035F A764 4986  E695 98BB 6626 A2A4 F9B8


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iEYEARECAAYFAksDE5UACgkQmLtmJqKk+bhqmwCgh+XN+uPjLilXAjCEnd35sm67
dMoAn2AjpNOW9Y2b6Dtr+sjfeB4C9SEX
=H00g
-----END PGP SIGNATURE-----

Responderlle a