On Wed, Nov 18, 2009 at 12:50 PM, mvillarino <mvillar...@gmail.com> wrote:
>> * Hook: hook [??? manter]
>> Esta sempre foi unha das dúbidas que me asaltaron... sei o que significa
>> pero non como traducilo.
>> Básicamente é unha acción que se leva a cabo ou que se dispara cando
>> certas condicións se cumpren.
>> P.ex. ao facer unha remisión ao repositorio queres enviar un mail a
>> todos os devs.
>>
>
> Segundo foldoc:
> «hook <programming> A software or hardware feature included in order
> to simplify later additions or changes by a user.
>
> For example, a simple program that prints numbers might always print
> them in base 10, but a more flexible version would let a variable
> determine what base to use; setting the variable to 5 would make the
> program print numbers in base 5. The variable is a simple hook. An
> even more flexible program might examine the variable and treat a
> value of 16 or less as the base to use, but treat any other number as
> the address of a user-supplied routine for printing a number. This is
> a hairy but powerful hook; one can then write a routine to print
> numbers as Roman numerals, say, or as Hebrew characters, and plug it
> into the program through the hook.
>
> [...]
>
> The term "user exit" is synonymous but much more formal and less hackish.
>
> (1997-06-25) »
>
> Unha funcionalidade incorporada nun software ou hardware co propósito
> de simplificar as adicións ou modificación futuras que faga o usuario
> (a ese sw ou hw).
>
> (Unha cousa + para ter en conta á hora de procurar unha tradución)

Logo un hook facilita a extensión ou ampliación?

Responderlle a