2009/11/17 Fran Dieguez <lis...@mabishu.com>:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Aí van as miñas, as que vin que estaban correctas elimineinas para que a
> mensaxe sexa máis curta.
>
> - - Resumo
>
> * Ancestor: s.m. antecesor [???]
> Ancestro
> * Baseline: [???] Liña base
> * Berkeley DB: Base de datos Berkeley

É o nome dun programa e igual non se debería traducir
http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_DB

> * Blame: culpar, cando empregaba svn empregaba blame para saber o
> cumplable dun commit (en inglés danlle connotación negativa por empregar
> blame para saber o cumplable de que unha remisión tivera un erro de
> regresión)

Nunha discusión anterior propuxerase "responsabilizar"

> * Bogus: incorrecto
> Nin flowers

"non funciona"? "non xenuino/espurio"??  http://en.wikipedia.org/wiki/Bogus

> * Capability: [???]
> capacidade
> * Chekout: descargar [???] obter [???]
> Obter
> * Commit: confirmar/confirmación [???]
> Remitir

Creo que ao final quedara así.

> * Current: actual [???]
> Actual
> * Drop: descartar [???]
> Ou eliminar, segundo o contexto

ou desbotar.

> * External definition: referencia externa [???]
> Eu non diria referencia pero como dis abaixo pode ser que segundo o
> contexto así sexa. De todas as formas ten coidado non vaia ser. Mira o
> pofile de outros idiomas: francés, italiano, español...
> * Flag: marca; tamén indicador, bandeira
> Segundo contexto, pero me dá a min que vai ser "Marcar"

se marca se usa para tag pode haber problemas (porque etiqueta xa se
usa para label...)

> * FS: abreviatura de FS [??? (Manter ou desfacer)]
> Non sei o contexto
> * Fetch: obter, recuperar
> Recuperar do repositorio
> * Fulltext: texto completo
> Depende, ten coidado porque pode ser unha procura fulltext sobre unha
> base de datos.
> * Hook: hook [??? manter]
> Esta sempre foi unha das dúbidas que me asaltaron... sei o que significa
> pero non como traducilo.
> Básicamente é unha acción que se leva a cabo ou que se dispara cando
> certas condicións se cumpren.
> P.ex. ao facer unha remisión ao repositorio queres enviar un mail a
> todos os devs.

é como un trigger nunha BD ou un helper??

> * Lock-token: marca de bloqueo [???]
> Identificador de bloqueo diria eu. Xa que o token é o que vai
> identificar dito bloqueo, e en svn un token en bloqueo vai asignado
> sempre a unha persoa que quere bloquear un recurso no repositorio porque
> está a facer algún cambio ou ten pensado facelo.
> * Log message: s.f entrada de rexistro
> Mensaxe de rexistro
> * Merge: combinarCapabili
> Combinar

Eu sempre usei fusionar. Outra opción sería fundir. Se estou eu moi
equivocado respecto a isto dicídemo.

> * Mutex: mutex
> Mutex.... tipo de semáforo.. suficientemente extendido

MUTual EXclusion http://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_exclusion

> * Node: nó
> Nodo

nodo, aínda que habería que aclarar isto...

> * Obstruct: impedir, bloquear, obstruírf
> Bloquear

non me gusta o de bloquear cando se traduce así lock... obstruír quizais

> * Parse: analizar
> * Peg revision: revisión fixada [???]
> Segundo teño entendido de cando me lin a documentación de subversion aló
> polo pleistoceno un "peg revision" é o identificador estándar dunha remisión
> P.ex. para sacar os cambios da revisión 31 até a actual facemos un "svn
> log 31:HEAD" HEAD ou HEAD^ son peg revision
> Hai que mirar como traducilo
> * Provider: provedor
> Depende do contexto, ao mellor é fornecedor

son sinónimos, que eu saiba

> * Required: requirido, necesario
> requirido
> * Repository back-end (FS - file system): [???]
> Tipo de almacenamento do repositorio

backend=motor. backend é a contraposición a frontend que se traduce
como interface

> * Reintegrate: [???]
> Reintegrar

non será un false friend?

> * Root: administrador, root; raíz
> Segundo o contexto.. ti o dixeches

se é o usuario pódese usar root a pelo.

> * schedule: s.f. programación [???]
> planificar

isto non era castelanismo?

> * Scheme mixtures: ???
> Mesturas ou Mixturas de esqueleto

había tempo que non vía o de mixtura. Usa mestura, que soa menos raro.

> * Support: ser compatíbel, admitir, manter; compatibilidade, apoio,
> asistencia

e aínda así case sempre se traduce como soporte/soportar

> * Switch: [???]
> Cambiar unha cousa, ou Alternar estados

este sempre foi difícil de traducir. intercambiar, alternar, cambiar...

> * Tag: marca
> Etiqueta... En subversion establecemos etiquetas human-ready a unha
> revisión para lembralas no tempo
> p.ex. v-1.8.5
> * Target: blanco [???] destino [???] obxectivo [???]
> Obxectivo
> * Text-base:
> Baseado en texto
> * Tree: s.f. árbore (de ficheiros ou directorios)
> * Token: marca [???] signo [???] ficha [???] nome [???] identificador [???]
> Depende do contexto. Identificado ou marca diría eu.
> * Update: actualizar
> * URL: s.f. URL

s.m. (o enderezo URL)

> * Version: (nome) versión; (verbo) ???

versionar?

> * Versionable, unversionable: ???
> versionábel
> A de unversionábel deixolla para méixome porque non lle gusta "non
> versionábel"
> * WC: abreviatura de working copy. Substituír pola forma estendida
> Copia de traballo

Responderlle a