Eu nin flores de CVS, pero aporto ó debate: 

* Blame:
Culpar; responsabilizar; decantaríame pola 2º

* Bogus:
Cambridge online: "false, not real or not legal"
falso, irreal, incorrecto

* Hook: 
* Node: 
nó vs nodo

entendo que nodo ten outra acepción: volga dáo como correcto peroo digalego 
di: 

1
s m ASTRON Punto en que a órbita dun astro corta o plano da eclíptica. 


2
s m FÍS Punto dun medio polo que se propaga unha onda estacionaria, cuxa 
amplitude de vibración da onda é nula. 


3
s m MAT Punto dunha curva en que esta se intersecta a si mesma. 


* Parse: 
[Merrian Webster]
1. to resolve, as sentece, into component parts of speech and describe them 
gramatically; to describe grammatically by stating the part of speech and 
explaining the inflection and syntactical relationships
2. to examine in a minute way: analyze critically

"analizar" é o mellor, inda que o ideal sería buscar un termo que ampliase 
engadindo "polo miúdo" na acepción

> > * Reintegrate: [???]
> > Reintegrar
en inglés é un cultismo
[Merrian webster]: to integrate gain into an entity; restore to unity
reintegrar para min vale

Responderlle a