> 2013/11/18 damufo <dam...@gmail.com>:
>>
>> En 17/11/2013 21:40, Leandro Regueiro escribiu:
>>
>> Ola,
>> envíovos a continuación a terminoloxía discutida durante a última
>> Trasnada para ver se vos parece ben ou se hai algún problema. Aqueles
>> termos cos que non haxa ningún problema engadiranse automaticamente ao
>> glosario das Trasnadas.
>>
>> Desta volta centrámonos en validar termos onde non había discusión,
>> máis que nada para avanzar e validar consensos anteriores, tanto
>> tácitos como recollidos en glosarios anteriores.
>>
>> @marce: dado que isto aínda non está aprobado, mellor esperamos unha
>> ou dúas semanas e despois xa che envío a lista esquemática para
>> facilitarche o traballo de adición de novas regras ao Pology.
>>
>> Ademáis disto decidiuse repartir grupos de termos entre algúns dos
>> asistentes para que fagan o traballo de "desbrozamento" durante os
>> próximos meses e que cheguen con terminoloxía xa lista para aprobala
>> na vindeira Trasnada e publicala en minutos (ou cando menos
>> aforrándome a min horas de traballo e investigación). Esta
>> terminoloxía a veces xa está creada parcialmente ou espallada por
>> varios lugares, así que a idea é recoller e completar para despois
>> poder aprobar, publicar e usar rapidamente. O reparto do traballo é:
>>
>> * Xosé Calvo: Nomes de teclas (enter, shift, insert, end, arrow key, ...)
>> * Antón Méixome: Nomes de símbolos (cancelo, porcentaxe, chave, paréntese,
>> ...)
>
> Non entendo a lista encomendada, non tería que ser termos en inglés (para
> facer a proposta correspondente en galego?)

Van facer a lista de termos en inglés, van buscar os termos empregados
en galego para cada un, van buscar ou crear definicións en inglés e
quizais en galego, e se poden engadirán outra información relevante
como cales son castelanismos, cal prefiren, outros datos relevantes
para a discusión, etc.


>> * Miguel Branco: Nomes dos menús (file, edit, view, help, tools,
>> window, options, preferences, ...)
>> * Xabier Villar: Nomes de widgets de GUI (botón, menú, slider, barra,
>> panel, ...)
>
> O mesmo, non terían que ser termos en inglés para ver o correspondente en
> galego?

Mirar a resposta de enrriba.


>> * Leandro Regueiro: Nomes de accións en pantallas táctiles
>> (basicamente recoller o magnífico traballo realizado por Miguel
>> Bouzada)
>
> Habería que mirar o de password->clave (de acceso). O dicionario da RAG teno
> moi claro, polo que habería que contactar XA coa RAG para que ou o muden (se
> é que é un erro, tal como Antón sostén) ou senón temos que mudalo nós canto
> antes. Non pode ser que sigamos o RAG e volga para todo menos para isto que
> está claramente indicado no dicionario RAG.

Enviarase unha mensaxe, pero a veces responden e a veces non. Este
domingo envieilles tres ou catro mensaxes e respondéronme a tres.
Acabo de enviarlles a pregunta de novo a ver se hai sorte e responden.

Por certo, de aceptar isto tería que ser "clave de acceso". "clave" non valería.

E para que quede claro, sigo sendo un full-supporter de "contrasinal" :)


>> Agora a lista de terminoloxía discutida:
>>
>>
>> * about to
>>   # a piques de (estilo) (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: a punto de (para que haxa consistencia)
>>
>> * account
>>   # conta (tradución moi asentada)
>>
>> * add
>>   # engadir (DRAG, tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: adicionar
>>   # NON USAR: añadir
>>   # NON USAR: agregar
>>
>> * address (substantivo)
>>   # enderezo (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: dirección
>>   # NON USAR: direción
>>   # DISCUTIBLE: non discutimos a fondo, pero hai polo menos dous
>> conceptos:
>>     + Enderezo dun recurso nunha rede.
>>     + Enderezo dunha posición na memoria.
>>
>> * align (verbo)
>>   # aliñar (DRAG, tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: alinear
>>
>> * “align center”
>>   # centrar (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: aliñar no centro
>>   # NON USAR: aliñar ao centro
>>   # NON USAR: aliñar centralmente
>>   # DISCUTIBLE: pasóusenos considerar as outras opcións empregadas
>> (mirar arriba)
>>
>> * alignment/align (substantivo)
>>   # aliñamento (DRAG)
>>   # NON USAR: aliñación
>>
>> * allocate
>>   # asignar (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: alocatar
>>   # NON USAR: alocar
>>
>> * allocation
>>   # asignación (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: alocación
>>
>> * appearance
>>   # aparencia (DRAG, tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: apariencia
>>   # NON USAR: aspecto
>>
>> * array
>>   # matriz (xenérico e programación) (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: vector
>>   # NON USAR: array
>>   # DISCUTIBLE: mirei o glosario actual e creo que discutimos rápido de
>> máis.
>>     + Mirar
>> https://forxa.mancomun.org/scm/viewvc.php/array.txt?root=terminoloxiaseg&view=markup
>>
>> * arrow
>>   # frecha (DRAG, tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: flecha
>>
>> * assign
>>   # asignar (tradución moi asentada)
>>
>> * assignment
>>   # asignación (tradución moi asentada)
>>
>> * attribute
>>   # atributo (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: característica
>>
>> * axis
>>   # eixe (preferida DRAG)
>>   # NON USAR: eixo
>>
>> * background
>>   # fondo (tradución moi asentada)
>>
>> * bitmap
>>   # mapa de bits (tradución moi asentada)
>>
>> * broadband/broad band
>>   # banda larga (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: banda ampla
>>   # NON USAR: banda ancha
>>
>> * browse
>>   # navegar (tradución moi asentada)
>>   + Só navegar polo web, non o resto de "browses".
>>
>> * (web) browser
>>   # navegador (web) (tradución moi asentada)
>>     + Só o navegador web, non o resto de "browsers".
>>
>> * button
>>   # botón (tradución moi asentada)
>>
>> * cache (substantivo)
>>   # caché (tradución moi asentada)
>>   # DISCUTIBLE: mirei o glosario actual e creo que discutimos rápido de
>> máis.
>>     + Mirar
>> https://forxa.mancomun.org/scm/viewvc.php/cache.txt?root=terminoloxiaseg&view=markup
>>
>> * canvas
>>   # lenzo (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: área de debuxo
>>
>> * cell
>>   # cela (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: celda
>>
>> * center/centre (verbo/substantivo)
>>   # centro (DRAG, tradución moi asentada)
>>   # centrar (DRAG, tradución moi asentada)
>>
>> * channel (verbo/substantivo)
>>   # canle (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: canal (As acepcións do DRAG refírense a cousas físicas)
>>
>> * click (verbo)
>>   # premer (en) (tradución moi asentada)
>>     + Exemplo: "premer nun botón"
>>     + Empregar "premer" (sen o "en") só cando sexa premer sen
>> indicar en que se debe premer.
>>   # NON USAR: calcar
>>   # NON USAR: facer click
>>   # NON USAR: facer clic
>>   # NON USAR: clicar
>>   # NON USAR: pulsar
>>   # NON USAR: oprimir
>>   # DISCUTIBLE: mirei o glosario actual e creo que discutimos rápido de
>> máis.
>
> Habería que poñer o caso de click como adxectivo, ou cando ser refire ó son
> e non á acción.

E tamén discutir o substantivo, pero desta vez centrámonos nas cousas
nas que era fácil chegar a un acordo.


> Sempre uso premer pero, non lembro onde, nalgún caso non acaía e tiven que
> por clic.

"clic" como substantivo, ou tiveches que usar "facer clic"?


>> * client/server
>>   # cliente (tradución moi asentada)
>>   # servidor (tradución moi asentada)
>>
>> * clock
>>   # reloxo (DRAG, tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: reloxio
>
> Non entendo o de "non usar reloxio", é evidente, comezando porque non está
> no volga nin no dicionario.

Isto vén do antigo glosario do Proxecto Trasno. Non vexo problema en
mantelo por se acaso.


>> * cursor
>>   # cursor (DRAG, tradución moi asentada)
>>
>> * disc/disk
>>   # disco (DRAG, tradución moi asentada)
>>
>> * draft
>>   # borrador (DRAG)
>>   # NON USAR: esbozo
>>   # NON USAR: bosquexo
>>
>> * drag
>>   # arrastrar (tradución moi asentada)
>>
>> * drag and drop/drag & drop
>>   # arrastrar e soltar (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: arrastrar e deixar
>>
>> * draw
>>   # debuxar (DRAG)
>>   # NON USAR: dibuxar
>>
>> * drawing
>>   # debuxo (DRAG)
>>   # NON USAR: dibuxo
>>
>> * drop
>>   # soltar (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: deixar
>>
>> * editor
>>   # editor (tradución moi asentada)
>>
>> * emoticon
>>   # emoticona (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: emoticón
>>   # NON USAR: emoticon
>>   # NON USAR: cariña
>>   # NON USAR: icona de emoción
>>   # Discutir "smiley" xunto con isto.
>>
>> * execute/run
>>   # executar (DRAG: inferido de que si hai executable, tradución moi
>> asentada)
>>   # NON USAR: correr
>>   # NON USAR: lanzar
>>   # NON USAR: iniciar
>>
>> * execution/run(substantivo)
>>   # execución (DRAG: inferido de que si hai executable, tradución
>> moi asentada)
>>
>> * field
>>   # campo (DRAG: só referido a base de datos, pero non por exemplo
>> ao campo dun formulario, tradución moi asentada)
>
> como se denominan os field dos formularios?

Supoño que "campo" tamén dado que ninguén se parou a facer unha
distinción. Se alguén ten algún problema con isto que o diga e poñemos
só o termo referido a bases de datos tal como aparece no DRAG.


>> * filesystem/file system
>>   # sistema de ficheiros (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: sistema de arquivos
>>
>> * forum
>>   # foro (tradución moi asentada)
>>
>> * gateway
>>   # pasarela (tradución moi asentada)
>>   # NON USAR: gateway
>>   # NON USAR: porta de enlace
>>
>> * help
>>   # axuda (DRAG, tradución moi asentada)
>>   # axudar (DRAG, tradución moi asentada)


Deica
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a