Eu puiden compilalo sen problema, sen falta de sudo

--
Xabier Villar
El 2/12/2014 18:08, "Adrián Chaves Fernández" <adriyeticha...@gmail.com>
escribió:

> Se necesitas "sudo" é que algo fixen moi mal. Grazas pola información
> xente, apúntomo todo e xa vos direi máis.
>
> 2014-11-30 13:47 GMT+01:00 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
>
>> Ok, agora perfecto
>>
>> Agora si, pero con sudo
>>
>> sudo python utils/build.py -l gl -p drag
>>
>> O 30 novembro 2014 13:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:
>> > tenta instalando msort, eu téñoo, quizais por iso é diferente
>> >
>> > O 30 novembro 2014 13:28, Antón Méixome <cert...@certima.net> escribiu:
>> >
>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ git clone --recursive
>> >> https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>> >> Cloning into 'hunspell-xpi'...
>> >> remote: Counting objects: 51, done.
>> >> remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
>> >> remote: Total 51 (delta 15), reused 42 (delta 6)
>> >> Unpacking objects: 100% (51/51), done.
>> >> Checking connectivity... done.
>> >> Submodule 'external/hunspell' (https://github.com/eitsl/hunspell.git)
>> >> registered for path 'external/hunspell'
>> >> Submodule 'external/pydiomatic'
>> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>> >> 'external/pydiomatic'
>> >> Cloning into 'external/hunspell'...
>> >> remote: Counting objects: 5369, done.
>> >> remote: Compressing objects: 100% (1680/1680), done.
>> >> remote: Total 5369 (delta 3414), reused 5369 (delta 3414)
>> >> Receiving objects: 100% (5369/5369), 3.98 MiB | 677.00 KiB/s, done.
>> >> Resolving deltas: 100% (3414/3414), done.
>> >> Checking connectivity... done.
>> >> Submodule path 'external/hunspell': checked out
>> >> '89d60f4adc4372412628c2380fe76ca68ee09cc7'
>> >> Submodule 'external/lexicon' (https://github.com/eitsl/lexicon.git)
>> >> registered for path 'external/lexicon'
>> >> Submodule 'external/pydiomatic'
>> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>> >> 'external/pydiomatic'
>> >> Submodule 'external/spelling' (https://github.com/eitsl/spelling.git)
>> >> registered for path 'external/spelling'
>> >> Cloning into 'external/lexicon'...
>> >> remote: Counting objects: 135, done.
>> >> remote: Total 135 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> >> Receiving objects: 100% (135/135), 27.66 KiB | 0 bytes/s, done.
>> >> Resolving deltas: 100% (43/43), done.
>> >> Checking connectivity... done.
>> >> Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon': checked out
>> >> '6460a2b58d8eeb2277c5545df351efbb0c227012'
>> >> Submodule 'external/pydiomatic'
>> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>> >> 'external/pydiomatic'
>> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>> >> remote: Counting objects: 252, done.
>> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>> >> Checking connectivity... done.
>> >> Submodule path
>> 'external/hunspell/external/lexicon/external/pydiomatic':
>> >> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>> >> remote: Counting objects: 252, done.
>> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>> >> Checking connectivity... done.
>> >> Submodule path 'external/hunspell/external/pydiomatic': checked out
>> >> '74f44c4016c653631572b5e33a523db69f6c66be'
>> >> Cloning into 'external/spelling'...
>> >> remote: Counting objects: 61, done.
>> >> remote: Total 61 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> >> Unpacking objects: 100% (61/61), done.
>> >> Checking connectivity... done.
>> >> Submodule path 'external/hunspell/external/spelling': checked out
>> >> 'a052d84fe54c307724139f68a58b91c8cafa1ee7'
>> >> Submodule 'external/pydiomatic'
>> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>> >> 'external/pydiomatic'
>> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>> >> remote: Counting objects: 252, done.
>> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>> >> Checking connectivity... done.
>> >> Submodule path
>> 'external/hunspell/external/spelling/external/pydiomatic':
>> >> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>> >> remote: Counting objects: 252, done.
>> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>> >> Checking connectivity... done.
>> >> Submodule path 'external/pydiomatic': checked out
>> >> 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ cd hunspell-xpi/
>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l
>> gl -p
>> >> drag
>> >> Traceback (most recent call last):
>> >>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>> >>   from idiomatic.languages import language_name
>> >>  File
>> >>
>> "/home/anton/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>> >> line 10, in <module>
>> >>   from PyICU import Locale, Collator
>> >> ImportError: No module named PyICU
>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ sudo apt-get install
>> >> python-pyicu
>> >> [sudo] password for anton:
>> >> Lendo as listas de paquetes... Feito
>> >> Construindo a árbore de dependencias
>> >> Lendo a información do estado... Feito
>> >> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>> >>  python-pyicu
>> >> 0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 3 sen anovar.
>> >> Ten que recibir 146 kB de arquivos.
>> >> Despois desta operación ocuparanse 611 kB de disco adicionais.
>> >> Rcb:1 http://ftp.udc.es/ubuntu/ trusty/main python-pyicu i386
>> >> 1.5-2ubuntu4 [146 kB]
>> >> Obtivéronse 146 kB en 0s (300 kB/s)
>> >> Seleccionando o paquete python-pyicu, que non se seleccionara
>> previamente.
>> >> (A ler a base de datos ... 416629 ficheiros ou directorios instalados
>> >> actualmente.)
>> >> Preparando o desempaquetado de
>> .../python-pyicu_1.5-2ubuntu4_i386.deb...
>> >> Desempaquetando python-pyicu (1.5-2ubuntu4)...
>> >> A configurar python-pyicu (1.5-2ubuntu4) ...
>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l
>> gl -p
>> >> drag
>> >> /bin/sh: 1: msort: not found
>> >> cat: erro de escritura: Canalización rota
>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$
>> >>
>> >> O meu é un pouco diferente
>> >>
>> >> O 30 novembro 2014 12:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>
>> escribiu:
>> >> > Facendo probas ...
>> >> >
>> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>> >> > Traceback (most recent call last):
>> >> >  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>> >> >   from idiomatic.languages import language_name
>> >> >  File
>> >> >
>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>> >> > line
>> >> > 10, in <module>
>> >> >   from PyICU import Locale, Collator
>> >> > ImportError: No module named PyICU
>> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>> >> >
>> >> > # apt-get install python-pyicu
>> >> >
>> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>> >> > Traceback (most recent call last):
>> >> >  File "utils/build.py", line 367, in <module>
>> >> >   _main(sys.argv[1:])
>> >> >  File "utils/build.py", line 344, in _main
>> >> >   output_folder=dictionaries_folder)
>> >> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py",
>> line
>> >> > 299,
>> >> > in build_hunspell_files_from_filters
>> >> >   language=language)
>> >> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py",
>> line
>> >> > 278,
>> >> > in module_paths_from_filters
>> >> >   search_paths=data_dirs())
>> >> >  File
>> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>> >> > line 303, in filters_to_paths
>> >> >   search_paths=search_paths)
>> >> >  File
>> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>> >> > line 289, in _modules_to_paths
>> >> >   search_paths=search_paths)
>> >> >  File
>> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>> >> > line 276, in _module_to_paths
>> >> >   for found_path in _iter_module_paths(search_path,
>> >> > extension=extension):
>> >> >  File
>> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>> >> > line 253, in _iter_module_paths
>> >> >   module_file_path = u"{}.{}".format(module_path, extension)
>> >> > ValueError: zero length field name in format
>> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>> >> >
>> >> > ?? :-)
>> >> >
>> >> >
>> >> > O 30 novembro 2014 10:39, Adrián Chaves Fernández
>> >> > <adriyeticha...@gmail.com>
>> >> > escribiu:
>> >> >>
>> >> >> Xa temos un repositorio para construír extensións XPI baseadas en
>> >> >> Hunspell.
>> >> >>
>> >> >> É dicir, instalar a última instantánea do corrector en Firefox só
>> >> >> require
>> >> >> executar as seguintes ordes:
>> >> >>
>> >> >> git clone --recursive https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>> >> >> cd hunspell-xpi/
>> >> >> python2 utils/build.py -l gl -p drag
>> >> >>
>> >> >> E arrastrar o ficheiro «build/gl-drag.xpi» a unha xanela do Firefox.
>> >> >> Tamén
>> >> >> se pode substituír «-p drag» por «-p comunidade» para construír o
>> >> >> corrector
>> >> >> da comunidade.
>> >> >>
>> >> >> Por motivos de eficiencia os scripts non usan puro Python senón que
>> >> >> utilizan ferramentas do sistema como «sort» durante a construción do
>> >> >> complemento, polo que non descarto que a algún non lle funcione ben
>> o
>> >> >> guión
>> >> >> «build.py». Por non falar de dependencias como PyICU que a maioría
>> non
>> >> >> teredes instalada e poderían ser necesarias para o guión. En
>> calquera
>> >> >> caso,
>> >> >> agradezo os detalles de calquera problema para mellorar a forma en
>> que
>> >> >> o
>> >> >> guión informa das dependencias necesarias non atopadas.
>> >> >>
>> >> >> O guión está pensado unicamente para probas, non para xerar o XPI
>> final
>> >> >> que poder publicar logo no sitio web de Mozilla. Para isto último xa
>> >> >> traballarei noutro guión que Dani poida usar para ese fin.
>> >> >>
>> >> >> _______________________________________________
>> >> >> Proxecto mailing list
>> >> >> Proxecto@trasno.net
>> >> >> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>> >> >>
>> >> >
>> >> >
>> >> >
>> >> > --
>> >> > Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>> >> > http://galpon.org
>> >> > Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>> >> > Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>> >> >
>> >> > _______________________________________________
>> >> > Proxecto mailing list
>> >> > Proxecto@trasno.net
>> >> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>> >> >
>> >> _______________________________________________
>> >> Proxecto mailing list
>> >> Proxecto@trasno.net
>> >> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>> > http://galpon.org
>> > Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>> > Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Proxecto mailing list
>> > Proxecto@trasno.net
>> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>> >
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>
>
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a