anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ git clone --recursive
https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
Cloning into 'hunspell-xpi'...
remote: Counting objects: 51, done.
remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
remote: Total 51 (delta 15), reused 42 (delta 6)
Unpacking objects: 100% (51/51), done.
Checking connectivity... done.
Submodule 'external/hunspell' (https://github.com/eitsl/hunspell.git)
registered for path 'external/hunspell'
Submodule 'external/pydiomatic'
(https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
'external/pydiomatic'
Cloning into 'external/hunspell'...
remote: Counting objects: 5369, done.
remote: Compressing objects: 100% (1680/1680), done.
remote: Total 5369 (delta 3414), reused 5369 (delta 3414)
Receiving objects: 100% (5369/5369), 3.98 MiB | 677.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3414/3414), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'external/hunspell': checked out
'89d60f4adc4372412628c2380fe76ca68ee09cc7'
Submodule 'external/lexicon' (https://github.com/eitsl/lexicon.git)
registered for path 'external/lexicon'
Submodule 'external/pydiomatic'
(https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
'external/pydiomatic'
Submodule 'external/spelling' (https://github.com/eitsl/spelling.git)
registered for path 'external/spelling'
Cloning into 'external/lexicon'...
remote: Counting objects: 135, done.
remote: Total 135 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (135/135), 27.66 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (43/43), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon': checked out
'6460a2b58d8eeb2277c5545df351efbb0c227012'
Submodule 'external/pydiomatic'
(https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
'external/pydiomatic'
Cloning into 'external/pydiomatic'...
remote: Counting objects: 252, done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (142/142), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon/external/pydiomatic':
checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
Cloning into 'external/pydiomatic'...
remote: Counting objects: 252, done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (142/142), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'external/hunspell/external/pydiomatic': checked out
'74f44c4016c653631572b5e33a523db69f6c66be'
Cloning into 'external/spelling'...
remote: Counting objects: 61, done.
remote: Total 61 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (61/61), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'external/hunspell/external/spelling': checked out
'a052d84fe54c307724139f68a58b91c8cafa1ee7'
Submodule 'external/pydiomatic'
(https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
'external/pydiomatic'
Cloning into 'external/pydiomatic'...
remote: Counting objects: 252, done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (142/142), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'external/hunspell/external/spelling/external/pydiomatic':
checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
Cloning into 'external/pydiomatic'...
remote: Counting objects: 252, done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (142/142), done.
Checking connectivity... done.
Submodule path 'external/pydiomatic': checked out
'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ cd hunspell-xpi/
anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl -p drag
Traceback (most recent call last):
 File "utils/build.py", line 125, in <module>
  from idiomatic.languages import language_name
 File 
"/home/anton/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
line 10, in <module>
  from PyICU import Locale, Collator
ImportError: No module named PyICU
anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ sudo apt-get install python-pyicu
[sudo] password for anton:
Lendo as listas de paquetes... Feito
Construindo a árbore de dependencias
Lendo a información do estado... Feito
Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
 python-pyicu
0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 3 sen anovar.
Ten que recibir 146 kB de arquivos.
Despois desta operación ocuparanse 611 kB de disco adicionais.
Rcb:1 http://ftp.udc.es/ubuntu/ trusty/main python-pyicu i386
1.5-2ubuntu4 [146 kB]
Obtivéronse 146 kB en 0s (300 kB/s)
Seleccionando o paquete python-pyicu, que non se seleccionara previamente.
(A ler a base de datos ... 416629 ficheiros ou directorios instalados
actualmente.)
Preparando o desempaquetado de .../python-pyicu_1.5-2ubuntu4_i386.deb...
Desempaquetando python-pyicu (1.5-2ubuntu4)...
A configurar python-pyicu (1.5-2ubuntu4) ...
anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl -p drag
/bin/sh: 1: msort: not found
cat: erro de escritura: Canalización rota
anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$

O meu é un pouco diferente

O 30 novembro 2014 12:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:
> Facendo probas ...
>
> miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
> Traceback (most recent call last):
>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>   from idiomatic.languages import language_name
>  File
> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py", line
> 10, in <module>
>   from PyICU import Locale, Collator
> ImportError: No module named PyICU
> miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>
> # apt-get install python-pyicu
>
> miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
> Traceback (most recent call last):
>  File "utils/build.py", line 367, in <module>
>   _main(sys.argv[1:])
>  File "utils/build.py", line 344, in _main
>   output_folder=dictionaries_folder)
>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py", line 299,
> in build_hunspell_files_from_filters
>   language=language)
>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py", line 278,
> in module_paths_from_filters
>   search_paths=data_dirs())
>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> line 303, in filters_to_paths
>   search_paths=search_paths)
>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> line 289, in _modules_to_paths
>   search_paths=search_paths)
>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> line 276, in _module_to_paths
>   for found_path in _iter_module_paths(search_path, extension=extension):
>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> line 253, in _iter_module_paths
>   module_file_path = u"{}.{}".format(module_path, extension)
> ValueError: zero length field name in format
> miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>
> ?? :-)
>
>
> O 30 novembro 2014 10:39, Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>
> escribiu:
>>
>> Xa temos un repositorio para construír extensións XPI baseadas en
>> Hunspell.
>>
>> É dicir, instalar a última instantánea do corrector en Firefox só require
>> executar as seguintes ordes:
>>
>> git clone --recursive https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>> cd hunspell-xpi/
>> python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>
>> E arrastrar o ficheiro «build/gl-drag.xpi» a unha xanela do Firefox. Tamén
>> se pode substituír «-p drag» por «-p comunidade» para construír o corrector
>> da comunidade.
>>
>> Por motivos de eficiencia os scripts non usan puro Python senón que
>> utilizan ferramentas do sistema como «sort» durante a construción do
>> complemento, polo que non descarto que a algún non lle funcione ben o guión
>> «build.py». Por non falar de dependencias como PyICU que a maioría non
>> teredes instalada e poderían ser necesarias para o guión. En calquera caso,
>> agradezo os detalles de calquera problema para mellorar a forma en que o
>> guión informa das dependencias necesarias non atopadas.
>>
>> O guión está pensado unicamente para probas, non para xerar o XPI final
>> que poder publicar logo no sitio web de Mozilla. Para isto último xa
>> traballarei noutro guión que Dani poida usar para ese fin.
>>
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>
>
>
>
> --
> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
> http://galpon.org
> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a