Só por curiosidade, a xeración do engadido para Firefox ou o paquete
para Debian non poderían automatizarse?


Deica

O 02 decembro 2014 22:41, Dani <d...@damufo.com> escribiu:
> Boas:
> Eu tamén estou interesado no aff e dic
> para probar
> Grazas a quen sexa.
>
> Dani
>
>
> On 02/12/14 21:22, Fran Dieguez wrote:
>>
>> On 02/12/14 19:48, Antón Méixome wrote:
>>>
>>> Volvereino tentar porque o certo é que o meu equipo anda raro.
>>> Se confirmo que xa vai fino, aviso.
>>>
>>> O 02 decembro 2014 18:09, Xabier Villar <xabier.vil...@gmail.com>
>>> escribiu:
>>> > Eu puiden compilalo sen problema, sen falta de sudo
>>> >
>>> > --
>>> > Xabier Villar
>>> >
>>> > El 2/12/2014 18:08, "Adrián Chaves Fernández"
>>> > <adriyeticha...@gmail.com>
>>> > escribió:
>>> >
>>> >> Se necesitas "sudo" é que algo fixen moi mal. Grazas pola información
>>> >> xente, apúntomo todo e xa vos direi máis.
>>> >>
>>> >> 2014-11-30 13:47 GMT+01:00 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
>>> >>>
>>> >>> Ok, agora perfecto
>>> >>>
>>> >>> Agora si, pero con sudo
>>> >>>
>>> >>> sudo python utils/build.py -l gl -p drag
>>> >>>
>>> >>> O 30 novembro 2014 13:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>
>>> >>> escribiu:
>>> >>>> tenta instalando msort, eu téñoo, quizais por iso é diferente
>>> >>>>
>>> >>>> O 30 novembro 2014 13:28, Antón Méixome <cert...@certima.net>
>>> >>>> escribiu:
>>> >>>>
>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ git clone --recursive
>>> >>>>> https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>>> >>>>> Cloning into 'hunspell-xpi'...
>>> >>>>> remote: Counting objects: 51, done.
>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
>>> >>>>> remote: Total 51 (delta 15), reused 42 (delta 6)
>>> >>>>> Unpacking objects: 100% (51/51), done.
>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>> >>>>> Submodule 'external/hunspell'
>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/hunspell.git)
>>> >>>>> registered for path 'external/hunspell'
>>> >>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>> >>>>> 'external/pydiomatic'
>>> >>>>> Cloning into 'external/hunspell'...
>>> >>>>> remote: Counting objects: 5369, done.
>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (1680/1680), done.
>>> >>>>> remote: Total 5369 (delta 3414), reused 5369 (delta 3414)
>>> >>>>> Receiving objects: 100% (5369/5369), 3.98 MiB | 677.00 KiB/s, done.
>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (3414/3414), done.
>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>> >>>>> Submodule path 'external/hunspell': checked out
>>> >>>>> '89d60f4adc4372412628c2380fe76ca68ee09cc7'
>>> >>>>> Submodule 'external/lexicon' (https://github.com/eitsl/lexicon.git)
>>> >>>>> registered for path 'external/lexicon'
>>> >>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>> >>>>> 'external/pydiomatic'
>>> >>>>> Submodule 'external/spelling'
>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/spelling.git)
>>> >>>>> registered for path 'external/spelling'
>>> >>>>> Cloning into 'external/lexicon'...
>>> >>>>> remote: Counting objects: 135, done.
>>> >>>>> remote: Total 135 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >>>>> Receiving objects: 100% (135/135), 27.66 KiB | 0 bytes/s, done.
>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (43/43), done.
>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>> >>>>> Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon': checked out
>>> >>>>> '6460a2b58d8eeb2277c5545df351efbb0c227012'
>>> >>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>> >>>>> 'external/pydiomatic'
>>> >>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>> >>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>> >>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>> >>>>> Submodule path
>>> >>>>> 'external/hunspell/external/lexicon/external/pydiomatic':
>>> >>>>> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>> >>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>> >>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>> >>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>> >>>>> Submodule path 'external/hunspell/external/pydiomatic': checked out
>>> >>>>> '74f44c4016c653631572b5e33a523db69f6c66be'
>>> >>>>> Cloning into 'external/spelling'...
>>> >>>>> remote: Counting objects: 61, done.
>>> >>>>> remote: Total 61 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >>>>> Unpacking objects: 100% (61/61), done.
>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>> >>>>> Submodule path 'external/hunspell/external/spelling': checked out
>>> >>>>> 'a052d84fe54c307724139f68a58b91c8cafa1ee7'
>>> >>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>> >>>>> 'external/pydiomatic'
>>> >>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>> >>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>> >>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>> >>>>> Submodule path
>>> >>>>> 'external/hunspell/external/spelling/external/pydiomatic':
>>> >>>>> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>> >>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>> >>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>> >>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>> >>>>> Submodule path 'external/pydiomatic': checked out
>>> >>>>> 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ cd hunspell-xpi/
>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l
>>> >>>>> gl
>>> >>>>> -p
>>> >>>>> drag
>>> >>>>> Traceback (most recent call last):
>>> >>>>>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>>> >>>>>   from idiomatic.languages import language_name
>>> >>>>>  File
>>> >>>>>
>>> >>>>>
>>> >>>>> "/home/anton/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>>> >>>>> line 10, in <module>
>>> >>>>>   from PyICU import Locale, Collator
>>> >>>>> ImportError: No module named PyICU
>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ sudo apt-get install
>>> >>>>> python-pyicu
>>> >>>>> [sudo] password for anton:
>>> >>>>> Lendo as listas de paquetes... Feito
>>> >>>>> Construindo a árbore de dependencias
>>> >>>>> Lendo a información do estado... Feito
>>> >>>>> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>>> >>>>>  python-pyicu
>>> >>>>> 0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 3 sen anovar.
>>> >>>>> Ten que recibir 146 kB de arquivos.
>>> >>>>> Despois desta operación ocuparanse 611 kB de disco adicionais.
>>> >>>>> Rcb:1 http://ftp.udc.es/ubuntu/ trusty/main python-pyicu i386
>>> >>>>> 1.5-2ubuntu4 [146 kB]
>>> >>>>> Obtivéronse 146 kB en 0s (300 kB/s)
>>> >>>>> Seleccionando o paquete python-pyicu, que non se seleccionara
>>> >>>>> previamente.
>>> >>>>> (A ler a base de datos ... 416629 ficheiros ou directorios
>>> >>>>> instalados
>>> >>>>> actualmente.)
>>> >>>>> Preparando o desempaquetado de
>>> >>>>> .../python-pyicu_1.5-2ubuntu4_i386.deb...
>>> >>>>> Desempaquetando python-pyicu (1.5-2ubuntu4)...
>>> >>>>> A configurar python-pyicu (1.5-2ubuntu4) ...
>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l
>>> >>>>> gl
>>> >>>>> -p
>>> >>>>> drag
>>> >>>>> /bin/sh: 1: msort: not found
>>> >>>>> cat: erro de escritura: Canalización rota
>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$
>>> >>>>>
>>> >>>>> O meu é un pouco diferente
>>> >>>>>
>>> >>>>> O 30 novembro 2014 12:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>
>>> >>>>> escribiu:
>>> >>>>>> Facendo probas ...
>>> >>>>>>
>>> >>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>> >>>>>> Traceback (most recent call last):
>>> >>>>>>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>>> >>>>>>   from idiomatic.languages import language_name
>>> >>>>>>  File
>>> >>>>>>
>>> >>>>>>
>>> >>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>>> >>>>>> line
>>> >>>>>> 10, in <module>
>>> >>>>>>   from PyICU import Locale, Collator
>>> >>>>>> ImportError: No module named PyICU
>>> >>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>>> >>>>>>
>>> >>>>>> # apt-get install python-pyicu
>>> >>>>>>
>>> >>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>> >>>>>> Traceback (most recent call last):
>>> >>>>>>  File "utils/build.py", line 367, in <module>
>>> >>>>>>   _main(sys.argv[1:])
>>> >>>>>>  File "utils/build.py", line 344, in _main
>>> >>>>>>   output_folder=dictionaries_folder)
>>> >>>>>>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py",
>>> >>>>>> line
>>> >>>>>> 299,
>>> >>>>>> in build_hunspell_files_from_filters
>>> >>>>>>   language=language)
>>> >>>>>>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py",
>>> >>>>>> line
>>> >>>>>> 278,
>>> >>>>>> in module_paths_from_filters
>>> >>>>>>   search_paths=data_dirs())
>>> >>>>>>  File
>>> >>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>> >>>>>> line 303, in filters_to_paths
>>> >>>>>>   search_paths=search_paths)
>>> >>>>>>  File
>>> >>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>> >>>>>> line 289, in _modules_to_paths
>>> >>>>>>   search_paths=search_paths)
>>> >>>>>>  File
>>> >>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>> >>>>>> line 276, in _module_to_paths
>>> >>>>>>   for found_path in _iter_module_paths(search_path,
>>> >>>>>> extension=extension):
>>> >>>>>>  File
>>> >>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>> >>>>>> line 253, in _iter_module_paths
>>> >>>>>>   module_file_path = u"{}.{}".format(module_path, extension)
>>> >>>>>> ValueError: zero length field name in format
>>> >>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>>> >>>>>>
>>> >>>>>> ?? :-)
>>> >>>>>>
>>> >>>>>>
>>> >>>>>> O 30 novembro 2014 10:39, Adrián Chaves Fernández
>>> >>>>>> <adriyeticha...@gmail.com>
>>> >>>>>> escribiu:
>>> >>>>>>>
>>> >>>>>>> Xa temos un repositorio para construír extensións XPI baseadas en
>>> >>>>>>> Hunspell.
>>> >>>>>>>
>>> >>>>>>> É dicir, instalar a última instantánea do corrector en Firefox só
>>> >>>>>>> require
>>> >>>>>>> executar as seguintes ordes:
>>> >>>>>>>
>>> >>>>>>> git clone --recursive https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>>> >>>>>>> cd hunspell-xpi/
>>> >>>>>>> python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>> >>>>>>>
>>> >>>>>>> E arrastrar o ficheiro «build/gl-drag.xpi» a unha xanela do
>>> >>>>>>> Firefox.
>>> >>>>>>> Tamén
>>> >>>>>>> se pode substituír «-p drag» por «-p comunidade» para construír o
>>> >>>>>>> corrector
>>> >>>>>>> da comunidade.
>>> >>>>>>>
>>> >>>>>>> Por motivos de eficiencia os scripts non usan puro Python senón
>>> >>>>>>> que
>>> >>>>>>> utilizan ferramentas do sistema como «sort» durante a construción
>>> >>>>>>> do
>>> >>>>>>> complemento, polo que non descarto que a algún non lle funcione
>>> >>>>>>> ben
>>> >>>>>>> o
>>> >>>>>>> guión
>>> >>>>>>> «build.py». Por non falar de dependencias como PyICU que a
>>> >>>>>>> maioría
>>> >>>>>>> non
>>> >>>>>>> teredes instalada e poderían ser necesarias para o guión. En
>>> >>>>>>> calquera
>>> >>>>>>> caso,
>>> >>>>>>> agradezo os detalles de calquera problema para mellorar a forma
>>> >>>>>>> en
>>> >>>>>>> que
>>> >>>>>>> o
>>> >>>>>>> guión informa das dependencias necesarias non atopadas.
>>> >>>>>>>
>>> >>>>>>> O guión está pensado unicamente para probas, non para xerar o XPI
>>> >>>>>>> final
>>> >>>>>>> que poder publicar logo no sitio web de Mozilla. Para isto último
>>> >>>>>>> xa
>>> >>>>>>> traballarei noutro guión que Dani poida usar para ese fin.
>>> >>>>>>>
>>> >>>>>>> _______________________________________________
>>> >>>>>>> Proxecto mailing list
>>> >>>>>>> Proxecto@trasno.net
>>> >>>>>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >>>>>>>
>>> >>>>>>
>>> >>>>>>
>>> >>>>>>
>>> >>>>>> --
>>> >>>>>> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>>> >>>>>> http://galpon.org
>>> >>>>>> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>>> >>>>>> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo»
>>> >>>>>> http://minino.galpon.org
>>> >>>>>>
>>> >>>>>> _______________________________________________
>>> >>>>>> Proxecto mailing list
>>> >>>>>> Proxecto@trasno.net
>>> >>>>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >>>>>>
>>> >>>>> _______________________________________________
>>> >>>>> Proxecto mailing list
>>> >>>>> Proxecto@trasno.net
>>> >>>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >>>>
>>> >>>>
>>> >>>>
>>> >>>>
>>> >>>> --
>>> >>>> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>>> >>>> http://galpon.org
>>> >>>> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>>> >>>> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>>> >>>>
>>> >>>> _______________________________________________
>>> >>>> Proxecto mailing list
>>> >>>> Proxecto@trasno.net
>>> >>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >>>>
>>> >>> _______________________________________________
>>> >>> Proxecto mailing list
>>> >>> Proxecto@trasno.net
>>> >>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >>
>>> >>
>>> >>
>>> >> _______________________________________________
>>> >> Proxecto mailing list
>>> >> Proxecto@trasno.net
>>> >> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >>
>>> >
>>> > _______________________________________________
>>> > Proxecto mailing list
>>> > Proxecto@trasno.net
>>> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >
>>> _______________________________________________
>>> Proxecto mailing list
>>> Proxecto@trasno.net
>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>
>> Podedes enviarme os dous ficheiros binarios .aff e .dic para xerar os
>> paquetes de debian como fago de costume?
>> Se é por Dropbox ou GDrive moito mellor.
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
>
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a