Se necesitas "sudo" é que algo fixen moi mal. Grazas pola información
xente, apúntomo todo e xa vos direi máis.

2014-11-30 13:47 GMT+01:00 Antón Méixome <cert...@certima.net>:

> Ok, agora perfecto
>
> Agora si, pero con sudo
>
> sudo python utils/build.py -l gl -p drag
>
> O 30 novembro 2014 13:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:
> > tenta instalando msort, eu téñoo, quizais por iso é diferente
> >
> > O 30 novembro 2014 13:28, Antón Méixome <cert...@certima.net> escribiu:
> >
> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ git clone --recursive
> >> https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
> >> Cloning into 'hunspell-xpi'...
> >> remote: Counting objects: 51, done.
> >> remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
> >> remote: Total 51 (delta 15), reused 42 (delta 6)
> >> Unpacking objects: 100% (51/51), done.
> >> Checking connectivity... done.
> >> Submodule 'external/hunspell' (https://github.com/eitsl/hunspell.git)
> >> registered for path 'external/hunspell'
> >> Submodule 'external/pydiomatic'
> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
> >> 'external/pydiomatic'
> >> Cloning into 'external/hunspell'...
> >> remote: Counting objects: 5369, done.
> >> remote: Compressing objects: 100% (1680/1680), done.
> >> remote: Total 5369 (delta 3414), reused 5369 (delta 3414)
> >> Receiving objects: 100% (5369/5369), 3.98 MiB | 677.00 KiB/s, done.
> >> Resolving deltas: 100% (3414/3414), done.
> >> Checking connectivity... done.
> >> Submodule path 'external/hunspell': checked out
> >> '89d60f4adc4372412628c2380fe76ca68ee09cc7'
> >> Submodule 'external/lexicon' (https://github.com/eitsl/lexicon.git)
> >> registered for path 'external/lexicon'
> >> Submodule 'external/pydiomatic'
> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
> >> 'external/pydiomatic'
> >> Submodule 'external/spelling' (https://github.com/eitsl/spelling.git)
> >> registered for path 'external/spelling'
> >> Cloning into 'external/lexicon'...
> >> remote: Counting objects: 135, done.
> >> remote: Total 135 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> >> Receiving objects: 100% (135/135), 27.66 KiB | 0 bytes/s, done.
> >> Resolving deltas: 100% (43/43), done.
> >> Checking connectivity... done.
> >> Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon': checked out
> >> '6460a2b58d8eeb2277c5545df351efbb0c227012'
> >> Submodule 'external/pydiomatic'
> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
> >> 'external/pydiomatic'
> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
> >> remote: Counting objects: 252, done.
> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
> >> Checking connectivity... done.
> >> Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon/external/pydiomatic':
> >> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
> >> remote: Counting objects: 252, done.
> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
> >> Checking connectivity... done.
> >> Submodule path 'external/hunspell/external/pydiomatic': checked out
> >> '74f44c4016c653631572b5e33a523db69f6c66be'
> >> Cloning into 'external/spelling'...
> >> remote: Counting objects: 61, done.
> >> remote: Total 61 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> >> Unpacking objects: 100% (61/61), done.
> >> Checking connectivity... done.
> >> Submodule path 'external/hunspell/external/spelling': checked out
> >> 'a052d84fe54c307724139f68a58b91c8cafa1ee7'
> >> Submodule 'external/pydiomatic'
> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
> >> 'external/pydiomatic'
> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
> >> remote: Counting objects: 252, done.
> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
> >> Checking connectivity... done.
> >> Submodule path
> 'external/hunspell/external/spelling/external/pydiomatic':
> >> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
> >> remote: Counting objects: 252, done.
> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
> >> Checking connectivity... done.
> >> Submodule path 'external/pydiomatic': checked out
> >> 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ cd hunspell-xpi/
> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl
> -p
> >> drag
> >> Traceback (most recent call last):
> >>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
> >>   from idiomatic.languages import language_name
> >>  File
> >>
> "/home/anton/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
> >> line 10, in <module>
> >>   from PyICU import Locale, Collator
> >> ImportError: No module named PyICU
> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ sudo apt-get install
> >> python-pyicu
> >> [sudo] password for anton:
> >> Lendo as listas de paquetes... Feito
> >> Construindo a árbore de dependencias
> >> Lendo a información do estado... Feito
> >> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
> >>  python-pyicu
> >> 0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 3 sen anovar.
> >> Ten que recibir 146 kB de arquivos.
> >> Despois desta operación ocuparanse 611 kB de disco adicionais.
> >> Rcb:1 http://ftp.udc.es/ubuntu/ trusty/main python-pyicu i386
> >> 1.5-2ubuntu4 [146 kB]
> >> Obtivéronse 146 kB en 0s (300 kB/s)
> >> Seleccionando o paquete python-pyicu, que non se seleccionara
> previamente.
> >> (A ler a base de datos ... 416629 ficheiros ou directorios instalados
> >> actualmente.)
> >> Preparando o desempaquetado de .../python-pyicu_1.5-2ubuntu4_i386.deb...
> >> Desempaquetando python-pyicu (1.5-2ubuntu4)...
> >> A configurar python-pyicu (1.5-2ubuntu4) ...
> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl
> -p
> >> drag
> >> /bin/sh: 1: msort: not found
> >> cat: erro de escritura: Canalización rota
> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$
> >>
> >> O meu é un pouco diferente
> >>
> >> O 30 novembro 2014 12:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:
> >> > Facendo probas ...
> >> >
> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
> >> > Traceback (most recent call last):
> >> >  File "utils/build.py", line 125, in <module>
> >> >   from idiomatic.languages import language_name
> >> >  File
> >> >
> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
> >> > line
> >> > 10, in <module>
> >> >   from PyICU import Locale, Collator
> >> > ImportError: No module named PyICU
> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$
> >> >
> >> > # apt-get install python-pyicu
> >> >
> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
> >> > Traceback (most recent call last):
> >> >  File "utils/build.py", line 367, in <module>
> >> >   _main(sys.argv[1:])
> >> >  File "utils/build.py", line 344, in _main
> >> >   output_folder=dictionaries_folder)
> >> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py", line
> >> > 299,
> >> > in build_hunspell_files_from_filters
> >> >   language=language)
> >> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py", line
> >> > 278,
> >> > in module_paths_from_filters
> >> >   search_paths=data_dirs())
> >> >  File
> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> >> > line 303, in filters_to_paths
> >> >   search_paths=search_paths)
> >> >  File
> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> >> > line 289, in _modules_to_paths
> >> >   search_paths=search_paths)
> >> >  File
> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> >> > line 276, in _module_to_paths
> >> >   for found_path in _iter_module_paths(search_path,
> >> > extension=extension):
> >> >  File
> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> >> > line 253, in _iter_module_paths
> >> >   module_file_path = u"{}.{}".format(module_path, extension)
> >> > ValueError: zero length field name in format
> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$
> >> >
> >> > ?? :-)
> >> >
> >> >
> >> > O 30 novembro 2014 10:39, Adrián Chaves Fernández
> >> > <adriyeticha...@gmail.com>
> >> > escribiu:
> >> >>
> >> >> Xa temos un repositorio para construír extensións XPI baseadas en
> >> >> Hunspell.
> >> >>
> >> >> É dicir, instalar a última instantánea do corrector en Firefox só
> >> >> require
> >> >> executar as seguintes ordes:
> >> >>
> >> >> git clone --recursive https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
> >> >> cd hunspell-xpi/
> >> >> python2 utils/build.py -l gl -p drag
> >> >>
> >> >> E arrastrar o ficheiro «build/gl-drag.xpi» a unha xanela do Firefox.
> >> >> Tamén
> >> >> se pode substituír «-p drag» por «-p comunidade» para construír o
> >> >> corrector
> >> >> da comunidade.
> >> >>
> >> >> Por motivos de eficiencia os scripts non usan puro Python senón que
> >> >> utilizan ferramentas do sistema como «sort» durante a construción do
> >> >> complemento, polo que non descarto que a algún non lle funcione ben o
> >> >> guión
> >> >> «build.py». Por non falar de dependencias como PyICU que a maioría
> non
> >> >> teredes instalada e poderían ser necesarias para o guión. En calquera
> >> >> caso,
> >> >> agradezo os detalles de calquera problema para mellorar a forma en
> que
> >> >> o
> >> >> guión informa das dependencias necesarias non atopadas.
> >> >>
> >> >> O guión está pensado unicamente para probas, non para xerar o XPI
> final
> >> >> que poder publicar logo no sitio web de Mozilla. Para isto último xa
> >> >> traballarei noutro guión que Dani poida usar para ese fin.
> >> >>
> >> >> _______________________________________________
> >> >> Proxecto mailing list
> >> >> Proxecto@trasno.net
> >> >> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> >> >>
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > --
> >> > Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
> >> > http://galpon.org
> >> > Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
> >> > Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
> >> >
> >> > _______________________________________________
> >> > Proxecto mailing list
> >> > Proxecto@trasno.net
> >> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> >> >
> >> _______________________________________________
> >> Proxecto mailing list
> >> Proxecto@trasno.net
> >> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> >
> >
> >
> >
> > --
> > Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
> > http://galpon.org
> > Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
> > Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
> >
> > _______________________________________________
> > Proxecto mailing list
> > Proxecto@trasno.net
> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> >
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a