Ok, agora perfecto

Agora si, pero con sudo

sudo python utils/build.py -l gl -p drag

O 30 novembro 2014 13:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:
> tenta instalando msort, eu téñoo, quizais por iso é diferente
>
> O 30 novembro 2014 13:28, Antón Méixome <cert...@certima.net> escribiu:
>
>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ git clone --recursive
>> https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>> Cloning into 'hunspell-xpi'...
>> remote: Counting objects: 51, done.
>> remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
>> remote: Total 51 (delta 15), reused 42 (delta 6)
>> Unpacking objects: 100% (51/51), done.
>> Checking connectivity... done.
>> Submodule 'external/hunspell' (https://github.com/eitsl/hunspell.git)
>> registered for path 'external/hunspell'
>> Submodule 'external/pydiomatic'
>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>> 'external/pydiomatic'
>> Cloning into 'external/hunspell'...
>> remote: Counting objects: 5369, done.
>> remote: Compressing objects: 100% (1680/1680), done.
>> remote: Total 5369 (delta 3414), reused 5369 (delta 3414)
>> Receiving objects: 100% (5369/5369), 3.98 MiB | 677.00 KiB/s, done.
>> Resolving deltas: 100% (3414/3414), done.
>> Checking connectivity... done.
>> Submodule path 'external/hunspell': checked out
>> '89d60f4adc4372412628c2380fe76ca68ee09cc7'
>> Submodule 'external/lexicon' (https://github.com/eitsl/lexicon.git)
>> registered for path 'external/lexicon'
>> Submodule 'external/pydiomatic'
>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>> 'external/pydiomatic'
>> Submodule 'external/spelling' (https://github.com/eitsl/spelling.git)
>> registered for path 'external/spelling'
>> Cloning into 'external/lexicon'...
>> remote: Counting objects: 135, done.
>> remote: Total 135 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> Receiving objects: 100% (135/135), 27.66 KiB | 0 bytes/s, done.
>> Resolving deltas: 100% (43/43), done.
>> Checking connectivity... done.
>> Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon': checked out
>> '6460a2b58d8eeb2277c5545df351efbb0c227012'
>> Submodule 'external/pydiomatic'
>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>> 'external/pydiomatic'
>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>> remote: Counting objects: 252, done.
>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>> Checking connectivity... done.
>> Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon/external/pydiomatic':
>> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>> remote: Counting objects: 252, done.
>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>> Checking connectivity... done.
>> Submodule path 'external/hunspell/external/pydiomatic': checked out
>> '74f44c4016c653631572b5e33a523db69f6c66be'
>> Cloning into 'external/spelling'...
>> remote: Counting objects: 61, done.
>> remote: Total 61 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> Unpacking objects: 100% (61/61), done.
>> Checking connectivity... done.
>> Submodule path 'external/hunspell/external/spelling': checked out
>> 'a052d84fe54c307724139f68a58b91c8cafa1ee7'
>> Submodule 'external/pydiomatic'
>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>> 'external/pydiomatic'
>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>> remote: Counting objects: 252, done.
>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>> Checking connectivity... done.
>> Submodule path 'external/hunspell/external/spelling/external/pydiomatic':
>> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>> remote: Counting objects: 252, done.
>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>> Checking connectivity... done.
>> Submodule path 'external/pydiomatic': checked out
>> 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ cd hunspell-xpi/
>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl -p
>> drag
>> Traceback (most recent call last):
>>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>>   from idiomatic.languages import language_name
>>  File
>> "/home/anton/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>> line 10, in <module>
>>   from PyICU import Locale, Collator
>> ImportError: No module named PyICU
>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ sudo apt-get install
>> python-pyicu
>> [sudo] password for anton:
>> Lendo as listas de paquetes... Feito
>> Construindo a árbore de dependencias
>> Lendo a información do estado... Feito
>> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>>  python-pyicu
>> 0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 3 sen anovar.
>> Ten que recibir 146 kB de arquivos.
>> Despois desta operación ocuparanse 611 kB de disco adicionais.
>> Rcb:1 http://ftp.udc.es/ubuntu/ trusty/main python-pyicu i386
>> 1.5-2ubuntu4 [146 kB]
>> Obtivéronse 146 kB en 0s (300 kB/s)
>> Seleccionando o paquete python-pyicu, que non se seleccionara previamente.
>> (A ler a base de datos ... 416629 ficheiros ou directorios instalados
>> actualmente.)
>> Preparando o desempaquetado de .../python-pyicu_1.5-2ubuntu4_i386.deb...
>> Desempaquetando python-pyicu (1.5-2ubuntu4)...
>> A configurar python-pyicu (1.5-2ubuntu4) ...
>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl -p
>> drag
>> /bin/sh: 1: msort: not found
>> cat: erro de escritura: Canalización rota
>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$
>>
>> O meu é un pouco diferente
>>
>> O 30 novembro 2014 12:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:
>> > Facendo probas ...
>> >
>> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>> > Traceback (most recent call last):
>> >  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>> >   from idiomatic.languages import language_name
>> >  File
>> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>> > line
>> > 10, in <module>
>> >   from PyICU import Locale, Collator
>> > ImportError: No module named PyICU
>> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>> >
>> > # apt-get install python-pyicu
>> >
>> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>> > Traceback (most recent call last):
>> >  File "utils/build.py", line 367, in <module>
>> >   _main(sys.argv[1:])
>> >  File "utils/build.py", line 344, in _main
>> >   output_folder=dictionaries_folder)
>> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py", line
>> > 299,
>> > in build_hunspell_files_from_filters
>> >   language=language)
>> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py", line
>> > 278,
>> > in module_paths_from_filters
>> >   search_paths=data_dirs())
>> >  File
>> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>> > line 303, in filters_to_paths
>> >   search_paths=search_paths)
>> >  File
>> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>> > line 289, in _modules_to_paths
>> >   search_paths=search_paths)
>> >  File
>> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>> > line 276, in _module_to_paths
>> >   for found_path in _iter_module_paths(search_path,
>> > extension=extension):
>> >  File
>> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>> > line 253, in _iter_module_paths
>> >   module_file_path = u"{}.{}".format(module_path, extension)
>> > ValueError: zero length field name in format
>> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>> >
>> > ?? :-)
>> >
>> >
>> > O 30 novembro 2014 10:39, Adrián Chaves Fernández
>> > <adriyeticha...@gmail.com>
>> > escribiu:
>> >>
>> >> Xa temos un repositorio para construír extensións XPI baseadas en
>> >> Hunspell.
>> >>
>> >> É dicir, instalar a última instantánea do corrector en Firefox só
>> >> require
>> >> executar as seguintes ordes:
>> >>
>> >> git clone --recursive https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>> >> cd hunspell-xpi/
>> >> python2 utils/build.py -l gl -p drag
>> >>
>> >> E arrastrar o ficheiro «build/gl-drag.xpi» a unha xanela do Firefox.
>> >> Tamén
>> >> se pode substituír «-p drag» por «-p comunidade» para construír o
>> >> corrector
>> >> da comunidade.
>> >>
>> >> Por motivos de eficiencia os scripts non usan puro Python senón que
>> >> utilizan ferramentas do sistema como «sort» durante a construción do
>> >> complemento, polo que non descarto que a algún non lle funcione ben o
>> >> guión
>> >> «build.py». Por non falar de dependencias como PyICU que a maioría non
>> >> teredes instalada e poderían ser necesarias para o guión. En calquera
>> >> caso,
>> >> agradezo os detalles de calquera problema para mellorar a forma en que
>> >> o
>> >> guión informa das dependencias necesarias non atopadas.
>> >>
>> >> O guión está pensado unicamente para probas, non para xerar o XPI final
>> >> que poder publicar logo no sitio web de Mozilla. Para isto último xa
>> >> traballarei noutro guión que Dani poida usar para ese fin.
>> >>
>> >> _______________________________________________
>> >> Proxecto mailing list
>> >> Proxecto@trasno.net
>> >> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>> >>
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>> > http://galpon.org
>> > Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>> > Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Proxecto mailing list
>> > Proxecto@trasno.net
>> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>> >
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
>
>
>
> --
> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
> http://galpon.org
> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a