Volvereino tentar porque o certo é que o meu equipo anda raro.
Se confirmo que xa vai fino, aviso.

O 02 decembro 2014 18:09, Xabier Villar <xabier.vil...@gmail.com> escribiu:
> Eu puiden compilalo sen problema, sen falta de sudo
>
> --
> Xabier Villar
>
> El 2/12/2014 18:08, "Adrián Chaves Fernández" <adriyeticha...@gmail.com>
> escribió:
>
>> Se necesitas "sudo" é que algo fixen moi mal. Grazas pola información
>> xente, apúntomo todo e xa vos direi máis.
>>
>> 2014-11-30 13:47 GMT+01:00 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
>>>
>>> Ok, agora perfecto
>>>
>>> Agora si, pero con sudo
>>>
>>> sudo python utils/build.py -l gl -p drag
>>>
>>> O 30 novembro 2014 13:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:
>>> > tenta instalando msort, eu téñoo, quizais por iso é diferente
>>> >
>>> > O 30 novembro 2014 13:28, Antón Méixome <cert...@certima.net> escribiu:
>>> >
>>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ git clone --recursive
>>> >> https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>>> >> Cloning into 'hunspell-xpi'...
>>> >> remote: Counting objects: 51, done.
>>> >> remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
>>> >> remote: Total 51 (delta 15), reused 42 (delta 6)
>>> >> Unpacking objects: 100% (51/51), done.
>>> >> Checking connectivity... done.
>>> >> Submodule 'external/hunspell' (https://github.com/eitsl/hunspell.git)
>>> >> registered for path 'external/hunspell'
>>> >> Submodule 'external/pydiomatic'
>>> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>> >> 'external/pydiomatic'
>>> >> Cloning into 'external/hunspell'...
>>> >> remote: Counting objects: 5369, done.
>>> >> remote: Compressing objects: 100% (1680/1680), done.
>>> >> remote: Total 5369 (delta 3414), reused 5369 (delta 3414)
>>> >> Receiving objects: 100% (5369/5369), 3.98 MiB | 677.00 KiB/s, done.
>>> >> Resolving deltas: 100% (3414/3414), done.
>>> >> Checking connectivity... done.
>>> >> Submodule path 'external/hunspell': checked out
>>> >> '89d60f4adc4372412628c2380fe76ca68ee09cc7'
>>> >> Submodule 'external/lexicon' (https://github.com/eitsl/lexicon.git)
>>> >> registered for path 'external/lexicon'
>>> >> Submodule 'external/pydiomatic'
>>> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>> >> 'external/pydiomatic'
>>> >> Submodule 'external/spelling' (https://github.com/eitsl/spelling.git)
>>> >> registered for path 'external/spelling'
>>> >> Cloning into 'external/lexicon'...
>>> >> remote: Counting objects: 135, done.
>>> >> remote: Total 135 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >> Receiving objects: 100% (135/135), 27.66 KiB | 0 bytes/s, done.
>>> >> Resolving deltas: 100% (43/43), done.
>>> >> Checking connectivity... done.
>>> >> Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon': checked out
>>> >> '6460a2b58d8eeb2277c5545df351efbb0c227012'
>>> >> Submodule 'external/pydiomatic'
>>> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>> >> 'external/pydiomatic'
>>> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>> >> remote: Counting objects: 252, done.
>>> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>> >> Checking connectivity... done.
>>> >> Submodule path
>>> >> 'external/hunspell/external/lexicon/external/pydiomatic':
>>> >> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>> >> remote: Counting objects: 252, done.
>>> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>> >> Checking connectivity... done.
>>> >> Submodule path 'external/hunspell/external/pydiomatic': checked out
>>> >> '74f44c4016c653631572b5e33a523db69f6c66be'
>>> >> Cloning into 'external/spelling'...
>>> >> remote: Counting objects: 61, done.
>>> >> remote: Total 61 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >> Unpacking objects: 100% (61/61), done.
>>> >> Checking connectivity... done.
>>> >> Submodule path 'external/hunspell/external/spelling': checked out
>>> >> 'a052d84fe54c307724139f68a58b91c8cafa1ee7'
>>> >> Submodule 'external/pydiomatic'
>>> >> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>> >> 'external/pydiomatic'
>>> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>> >> remote: Counting objects: 252, done.
>>> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>> >> Checking connectivity... done.
>>> >> Submodule path
>>> >> 'external/hunspell/external/spelling/external/pydiomatic':
>>> >> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>> >> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>> >> remote: Counting objects: 252, done.
>>> >> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>> >> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>> >> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>> >> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>> >> Checking connectivity... done.
>>> >> Submodule path 'external/pydiomatic': checked out
>>> >> 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ cd hunspell-xpi/
>>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl
>>> >> -p
>>> >> drag
>>> >> Traceback (most recent call last):
>>> >>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>>> >>   from idiomatic.languages import language_name
>>> >>  File
>>> >>
>>> >> "/home/anton/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>>> >> line 10, in <module>
>>> >>   from PyICU import Locale, Collator
>>> >> ImportError: No module named PyICU
>>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ sudo apt-get install
>>> >> python-pyicu
>>> >> [sudo] password for anton:
>>> >> Lendo as listas de paquetes... Feito
>>> >> Construindo a árbore de dependencias
>>> >> Lendo a información do estado... Feito
>>> >> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>>> >>  python-pyicu
>>> >> 0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 3 sen anovar.
>>> >> Ten que recibir 146 kB de arquivos.
>>> >> Despois desta operación ocuparanse 611 kB de disco adicionais.
>>> >> Rcb:1 http://ftp.udc.es/ubuntu/ trusty/main python-pyicu i386
>>> >> 1.5-2ubuntu4 [146 kB]
>>> >> Obtivéronse 146 kB en 0s (300 kB/s)
>>> >> Seleccionando o paquete python-pyicu, que non se seleccionara
>>> >> previamente.
>>> >> (A ler a base de datos ... 416629 ficheiros ou directorios instalados
>>> >> actualmente.)
>>> >> Preparando o desempaquetado de
>>> >> .../python-pyicu_1.5-2ubuntu4_i386.deb...
>>> >> Desempaquetando python-pyicu (1.5-2ubuntu4)...
>>> >> A configurar python-pyicu (1.5-2ubuntu4) ...
>>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl
>>> >> -p
>>> >> drag
>>> >> /bin/sh: 1: msort: not found
>>> >> cat: erro de escritura: Canalización rota
>>> >> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$
>>> >>
>>> >> O meu é un pouco diferente
>>> >>
>>> >> O 30 novembro 2014 12:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>
>>> >> escribiu:
>>> >> > Facendo probas ...
>>> >> >
>>> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>> >> > Traceback (most recent call last):
>>> >> >  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>>> >> >   from idiomatic.languages import language_name
>>> >> >  File
>>> >> >
>>> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>>> >> > line
>>> >> > 10, in <module>
>>> >> >   from PyICU import Locale, Collator
>>> >> > ImportError: No module named PyICU
>>> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>>> >> >
>>> >> > # apt-get install python-pyicu
>>> >> >
>>> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>> >> > Traceback (most recent call last):
>>> >> >  File "utils/build.py", line 367, in <module>
>>> >> >   _main(sys.argv[1:])
>>> >> >  File "utils/build.py", line 344, in _main
>>> >> >   output_folder=dictionaries_folder)
>>> >> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py",
>>> >> > line
>>> >> > 299,
>>> >> > in build_hunspell_files_from_filters
>>> >> >   language=language)
>>> >> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py",
>>> >> > line
>>> >> > 278,
>>> >> > in module_paths_from_filters
>>> >> >   search_paths=data_dirs())
>>> >> >  File
>>> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>> >> > line 303, in filters_to_paths
>>> >> >   search_paths=search_paths)
>>> >> >  File
>>> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>> >> > line 289, in _modules_to_paths
>>> >> >   search_paths=search_paths)
>>> >> >  File
>>> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>> >> > line 276, in _module_to_paths
>>> >> >   for found_path in _iter_module_paths(search_path,
>>> >> > extension=extension):
>>> >> >  File
>>> >> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>> >> > line 253, in _iter_module_paths
>>> >> >   module_file_path = u"{}.{}".format(module_path, extension)
>>> >> > ValueError: zero length field name in format
>>> >> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>>> >> >
>>> >> > ?? :-)
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> > O 30 novembro 2014 10:39, Adrián Chaves Fernández
>>> >> > <adriyeticha...@gmail.com>
>>> >> > escribiu:
>>> >> >>
>>> >> >> Xa temos un repositorio para construír extensións XPI baseadas en
>>> >> >> Hunspell.
>>> >> >>
>>> >> >> É dicir, instalar a última instantánea do corrector en Firefox só
>>> >> >> require
>>> >> >> executar as seguintes ordes:
>>> >> >>
>>> >> >> git clone --recursive https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>>> >> >> cd hunspell-xpi/
>>> >> >> python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>> >> >>
>>> >> >> E arrastrar o ficheiro «build/gl-drag.xpi» a unha xanela do
>>> >> >> Firefox.
>>> >> >> Tamén
>>> >> >> se pode substituír «-p drag» por «-p comunidade» para construír o
>>> >> >> corrector
>>> >> >> da comunidade.
>>> >> >>
>>> >> >> Por motivos de eficiencia os scripts non usan puro Python senón que
>>> >> >> utilizan ferramentas do sistema como «sort» durante a construción
>>> >> >> do
>>> >> >> complemento, polo que non descarto que a algún non lle funcione ben
>>> >> >> o
>>> >> >> guión
>>> >> >> «build.py». Por non falar de dependencias como PyICU que a maioría
>>> >> >> non
>>> >> >> teredes instalada e poderían ser necesarias para o guión. En
>>> >> >> calquera
>>> >> >> caso,
>>> >> >> agradezo os detalles de calquera problema para mellorar a forma en
>>> >> >> que
>>> >> >> o
>>> >> >> guión informa das dependencias necesarias non atopadas.
>>> >> >>
>>> >> >> O guión está pensado unicamente para probas, non para xerar o XPI
>>> >> >> final
>>> >> >> que poder publicar logo no sitio web de Mozilla. Para isto último
>>> >> >> xa
>>> >> >> traballarei noutro guión que Dani poida usar para ese fin.
>>> >> >>
>>> >> >> _______________________________________________
>>> >> >> Proxecto mailing list
>>> >> >> Proxecto@trasno.net
>>> >> >> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >> >>
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> > --
>>> >> > Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>>> >> > http://galpon.org
>>> >> > Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>>> >> > Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>>> >> >
>>> >> > _______________________________________________
>>> >> > Proxecto mailing list
>>> >> > Proxecto@trasno.net
>>> >> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >> >
>>> >> _______________________________________________
>>> >> Proxecto mailing list
>>> >> Proxecto@trasno.net
>>> >> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >
>>> >
>>> >
>>> >
>>> > --
>>> > Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>>> > http://galpon.org
>>> > Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>>> > Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>>> >
>>> > _______________________________________________
>>> > Proxecto mailing list
>>> > Proxecto@trasno.net
>>> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >
>>> _______________________________________________
>>> Proxecto mailing list
>>> Proxecto@trasno.net
>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a