On 02/12/14 19:48, Antón Méixome wrote:
Volvereino tentar porque o certo é que o meu equipo anda raro.
Se confirmo que xa vai fino, aviso.

O 02 decembro 2014 18:09, Xabier Villar <xabier.vil...@gmail.com> escribiu:
> Eu puiden compilalo sen problema, sen falta de sudo
>
> --
> Xabier Villar
>
> El 2/12/2014 18:08, "Adrián Chaves Fernández" <adriyeticha...@gmail.com>
> escribió:
>
>> Se necesitas "sudo" é que algo fixen moi mal. Grazas pola información
>> xente, apúntomo todo e xa vos direi máis.
>>
>> 2014-11-30 13:47 GMT+01:00 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
>>>
>>> Ok, agora perfecto
>>>
>>> Agora si, pero con sudo
>>>
>>> sudo python utils/build.py -l gl -p drag
>>>
>>> O 30 novembro 2014 13:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:
>>>> tenta instalando msort, eu téñoo, quizais por iso é diferente
>>>>
>>>> O 30 novembro 2014 13:28, Antón Méixome <cert...@certima.net> escribiu:
>>>>
>>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ git clone --recursive
>>>>> https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>>>>> Cloning into 'hunspell-xpi'...
>>>>> remote: Counting objects: 51, done.
>>>>> remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
>>>>> remote: Total 51 (delta 15), reused 42 (delta 6)
>>>>> Unpacking objects: 100% (51/51), done.
>>>>> Checking connectivity... done.
>>>>> Submodule 'external/hunspell' (https://github.com/eitsl/hunspell.git)
>>>>> registered for path 'external/hunspell'
>>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>>>> 'external/pydiomatic'
>>>>> Cloning into 'external/hunspell'...
>>>>> remote: Counting objects: 5369, done.
>>>>> remote: Compressing objects: 100% (1680/1680), done.
>>>>> remote: Total 5369 (delta 3414), reused 5369 (delta 3414)
>>>>> Receiving objects: 100% (5369/5369), 3.98 MiB | 677.00 KiB/s, done.
>>>>> Resolving deltas: 100% (3414/3414), done.
>>>>> Checking connectivity... done.
>>>>> Submodule path 'external/hunspell': checked out
>>>>> '89d60f4adc4372412628c2380fe76ca68ee09cc7'
>>>>> Submodule 'external/lexicon' (https://github.com/eitsl/lexicon.git)
>>>>> registered for path 'external/lexicon'
>>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>>>> 'external/pydiomatic'
>>>>> Submodule 'external/spelling' (https://github.com/eitsl/spelling.git)
>>>>> registered for path 'external/spelling'
>>>>> Cloning into 'external/lexicon'...
>>>>> remote: Counting objects: 135, done.
>>>>> remote: Total 135 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>>> Receiving objects: 100% (135/135), 27.66 KiB | 0 bytes/s, done.
>>>>> Resolving deltas: 100% (43/43), done.
>>>>> Checking connectivity... done.
>>>>> Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon': checked out
>>>>> '6460a2b58d8eeb2277c5545df351efbb0c227012'
>>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>>>> 'external/pydiomatic'
>>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>>>> Checking connectivity... done.
>>>>> Submodule path
>>>>> 'external/hunspell/external/lexicon/external/pydiomatic':
>>>>> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>>>> Checking connectivity... done.
>>>>> Submodule path 'external/hunspell/external/pydiomatic': checked out
>>>>> '74f44c4016c653631572b5e33a523db69f6c66be'
>>>>> Cloning into 'external/spelling'...
>>>>> remote: Counting objects: 61, done.
>>>>> remote: Total 61 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>>> Unpacking objects: 100% (61/61), done.
>>>>> Checking connectivity... done.
>>>>> Submodule path 'external/hunspell/external/spelling': checked out
>>>>> 'a052d84fe54c307724139f68a58b91c8cafa1ee7'
>>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>>>> 'external/pydiomatic'
>>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>>>> Checking connectivity... done.
>>>>> Submodule path
>>>>> 'external/hunspell/external/spelling/external/pydiomatic':
>>>>> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>>>> Checking connectivity... done.
>>>>> Submodule path 'external/pydiomatic': checked out
>>>>> 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ cd hunspell-xpi/
>>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl
>>>>> -p
>>>>> drag
>>>>> Traceback (most recent call last):
>>>>>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>>>>>   from idiomatic.languages import language_name
>>>>>  File
>>>>>
>>>>> 
"/home/anton/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>>>>> line 10, in <module>
>>>>>   from PyICU import Locale, Collator
>>>>> ImportError: No module named PyICU
>>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ sudo apt-get install
>>>>> python-pyicu
>>>>> [sudo] password for anton:
>>>>> Lendo as listas de paquetes... Feito
>>>>> Construindo a árbore de dependencias
>>>>> Lendo a información do estado... Feito
>>>>> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>>>>>  python-pyicu
>>>>> 0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 3 sen anovar.
>>>>> Ten que recibir 146 kB de arquivos.
>>>>> Despois desta operación ocuparanse 611 kB de disco adicionais.
>>>>> Rcb:1 http://ftp.udc.es/ubuntu/ trusty/main python-pyicu i386
>>>>> 1.5-2ubuntu4 [146 kB]
>>>>> Obtivéronse 146 kB en 0s (300 kB/s)
>>>>> Seleccionando o paquete python-pyicu, que non se seleccionara
>>>>> previamente.
>>>>> (A ler a base de datos ... 416629 ficheiros ou directorios instalados
>>>>> actualmente.)
>>>>> Preparando o desempaquetado de
>>>>> .../python-pyicu_1.5-2ubuntu4_i386.deb...
>>>>> Desempaquetando python-pyicu (1.5-2ubuntu4)...
>>>>> A configurar python-pyicu (1.5-2ubuntu4) ...
>>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl
>>>>> -p
>>>>> drag
>>>>> /bin/sh: 1: msort: not found
>>>>> cat: erro de escritura: Canalización rota
>>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$
>>>>>
>>>>> O meu é un pouco diferente
>>>>>
>>>>> O 30 novembro 2014 12:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>
>>>>> escribiu:
>>>>>> Facendo probas ...
>>>>>>
>>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>>>>> Traceback (most recent call last):
>>>>>>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>>>>>>   from idiomatic.languages import language_name
>>>>>>  File
>>>>>>
>>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>>>>>> line
>>>>>> 10, in <module>
>>>>>>   from PyICU import Locale, Collator
>>>>>> ImportError: No module named PyICU
>>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>>>>>>
>>>>>> # apt-get install python-pyicu
>>>>>>
>>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>>>>> Traceback (most recent call last):
>>>>>>  File "utils/build.py", line 367, in <module>
>>>>>>   _main(sys.argv[1:])
>>>>>>  File "utils/build.py", line 344, in _main
>>>>>>   output_folder=dictionaries_folder)
>>>>>>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py",
>>>>>> line
>>>>>> 299,
>>>>>> in build_hunspell_files_from_filters
>>>>>>   language=language)
>>>>>>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py",
>>>>>> line
>>>>>> 278,
>>>>>> in module_paths_from_filters
>>>>>>   search_paths=data_dirs())
>>>>>>  File
>>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>>>>> line 303, in filters_to_paths
>>>>>>   search_paths=search_paths)
>>>>>>  File
>>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>>>>> line 289, in _modules_to_paths
>>>>>>   search_paths=search_paths)
>>>>>>  File
>>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>>>>> line 276, in _module_to_paths
>>>>>>   for found_path in _iter_module_paths(search_path,
>>>>>> extension=extension):
>>>>>>  File
>>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>>>>> line 253, in _iter_module_paths
>>>>>>   module_file_path = u"{}.{}".format(module_path, extension)
>>>>>> ValueError: zero length field name in format
>>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>>>>>>
>>>>>> ?? :-)
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> O 30 novembro 2014 10:39, Adrián Chaves Fernández
>>>>>> <adriyeticha...@gmail.com>
>>>>>> escribiu:
>>>>>>>
>>>>>>> Xa temos un repositorio para construír extensións XPI baseadas en
>>>>>>> Hunspell.
>>>>>>>
>>>>>>> É dicir, instalar a última instantánea do corrector en Firefox só
>>>>>>> require
>>>>>>> executar as seguintes ordes:
>>>>>>>
>>>>>>> git clone --recursive https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>>>>>>> cd hunspell-xpi/
>>>>>>> python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>>>>>>
>>>>>>> E arrastrar o ficheiro «build/gl-drag.xpi» a unha xanela do
>>>>>>> Firefox.
>>>>>>> Tamén
>>>>>>> se pode substituír «-p drag» por «-p comunidade» para construír o
>>>>>>> corrector
>>>>>>> da comunidade.
>>>>>>>
>>>>>>> Por motivos de eficiencia os scripts non usan puro Python senón que
>>>>>>> utilizan ferramentas do sistema como «sort» durante a construción
>>>>>>> do
>>>>>>> complemento, polo que non descarto que a algún non lle funcione ben
>>>>>>> o
>>>>>>> guión
>>>>>>> «build.py». Por non falar de dependencias como PyICU que a maioría
>>>>>>> non
>>>>>>> teredes instalada e poderían ser necesarias para o guión. En
>>>>>>> calquera
>>>>>>> caso,
>>>>>>> agradezo os detalles de calquera problema para mellorar a forma en
>>>>>>> que
>>>>>>> o
>>>>>>> guión informa das dependencias necesarias non atopadas.
>>>>>>>
>>>>>>> O guión está pensado unicamente para probas, non para xerar o XPI
>>>>>>> final
>>>>>>> que poder publicar logo no sitio web de Mozilla. Para isto último
>>>>>>> xa
>>>>>>> traballarei noutro guión que Dani poida usar para ese fin.
>>>>>>>
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> Proxecto mailing list
>>>>>>> Proxecto@trasno.net
>>>>>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>>>>>> http://galpon.org
>>>>>> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>>>>>> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>>>>>>
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> Proxecto mailing list
>>>>>> Proxecto@trasno.net
>>>>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Proxecto mailing list
>>>>> Proxecto@trasno.net
>>>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>>>> http://galpon.org
>>>> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>>>> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Proxecto mailing list
>>>> Proxecto@trasno.net
>>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>>
>>> _______________________________________________
>>> Proxecto mailing list
>>> Proxecto@trasno.net
>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Podedes enviarme os dous ficheiros binarios .aff e .dic para xerar os paquetes 
de debian como fago de costume?
Se é por Dropbox ou GDrive moito mellor.
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a