tenta instalando msort, eu téñoo, quizais por iso é diferente

O 30 novembro 2014 13:28, Antón Méixome <cert...@certima.net> escribiu:

> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ git clone --recursive
> https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
> Cloning into 'hunspell-xpi'...
> remote: Counting objects: 51, done.
> remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
> remote: Total 51 (delta 15), reused 42 (delta 6)
> Unpacking objects: 100% (51/51), done.
> Checking connectivity... done.
> Submodule 'external/hunspell' (https://github.com/eitsl/hunspell.git)
> registered for path 'external/hunspell'
> Submodule 'external/pydiomatic'
> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
> 'external/pydiomatic'
> Cloning into 'external/hunspell'...
> remote: Counting objects: 5369, done.
> remote: Compressing objects: 100% (1680/1680), done.
> remote: Total 5369 (delta 3414), reused 5369 (delta 3414)
> Receiving objects: 100% (5369/5369), 3.98 MiB | 677.00 KiB/s, done.
> Resolving deltas: 100% (3414/3414), done.
> Checking connectivity... done.
> Submodule path 'external/hunspell': checked out
> '89d60f4adc4372412628c2380fe76ca68ee09cc7'
> Submodule 'external/lexicon' (https://github.com/eitsl/lexicon.git)
> registered for path 'external/lexicon'
> Submodule 'external/pydiomatic'
> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
> 'external/pydiomatic'
> Submodule 'external/spelling' (https://github.com/eitsl/spelling.git)
> registered for path 'external/spelling'
> Cloning into 'external/lexicon'...
> remote: Counting objects: 135, done.
> remote: Total 135 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> Receiving objects: 100% (135/135), 27.66 KiB | 0 bytes/s, done.
> Resolving deltas: 100% (43/43), done.
> Checking connectivity... done.
> Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon': checked out
> '6460a2b58d8eeb2277c5545df351efbb0c227012'
> Submodule 'external/pydiomatic'
> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
> 'external/pydiomatic'
> Cloning into 'external/pydiomatic'...
> remote: Counting objects: 252, done.
> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
> Checking connectivity... done.
> Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon/external/pydiomatic':
> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
> Cloning into 'external/pydiomatic'...
> remote: Counting objects: 252, done.
> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
> Checking connectivity... done.
> Submodule path 'external/hunspell/external/pydiomatic': checked out
> '74f44c4016c653631572b5e33a523db69f6c66be'
> Cloning into 'external/spelling'...
> remote: Counting objects: 61, done.
> remote: Total 61 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> Unpacking objects: 100% (61/61), done.
> Checking connectivity... done.
> Submodule path 'external/hunspell/external/spelling': checked out
> 'a052d84fe54c307724139f68a58b91c8cafa1ee7'
> Submodule 'external/pydiomatic'
> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
> 'external/pydiomatic'
> Cloning into 'external/pydiomatic'...
> remote: Counting objects: 252, done.
> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
> Checking connectivity... done.
> Submodule path 'external/hunspell/external/spelling/external/pydiomatic':
> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
> Cloning into 'external/pydiomatic'...
> remote: Counting objects: 252, done.
> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
> Checking connectivity... done.
> Submodule path 'external/pydiomatic': checked out
> 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ cd hunspell-xpi/
> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl -p
> drag
> Traceback (most recent call last):
>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>   from idiomatic.languages import language_name
>  File
> "/home/anton/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
> line 10, in <module>
>   from PyICU import Locale, Collator
> ImportError: No module named PyICU
> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ sudo apt-get install
> python-pyicu
> [sudo] password for anton:
> Lendo as listas de paquetes... Feito
> Construindo a árbore de dependencias
> Lendo a información do estado... Feito
> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>  python-pyicu
> 0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 3 sen anovar.
> Ten que recibir 146 kB de arquivos.
> Despois desta operación ocuparanse 611 kB de disco adicionais.
> Rcb:1 http://ftp.udc.es/ubuntu/ trusty/main python-pyicu i386
> 1.5-2ubuntu4 [146 kB]
> Obtivéronse 146 kB en 0s (300 kB/s)
> Seleccionando o paquete python-pyicu, que non se seleccionara previamente.
> (A ler a base de datos ... 416629 ficheiros ou directorios instalados
> actualmente.)
> Preparando o desempaquetado de .../python-pyicu_1.5-2ubuntu4_i386.deb...
> Desempaquetando python-pyicu (1.5-2ubuntu4)...
> A configurar python-pyicu (1.5-2ubuntu4) ...
> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l gl -p
> drag
> /bin/sh: 1: msort: not found
> cat: erro de escritura: Canalización rota
> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$
>
> O meu é un pouco diferente
>
> O 30 novembro 2014 12:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:
> > Facendo probas ...
> >
> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
> > Traceback (most recent call last):
> >  File "utils/build.py", line 125, in <module>
> >   from idiomatic.languages import language_name
> >  File
> > "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
> line
> > 10, in <module>
> >   from PyICU import Locale, Collator
> > ImportError: No module named PyICU
> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$
> >
> > # apt-get install python-pyicu
> >
> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
> > Traceback (most recent call last):
> >  File "utils/build.py", line 367, in <module>
> >   _main(sys.argv[1:])
> >  File "utils/build.py", line 344, in _main
> >   output_folder=dictionaries_folder)
> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py", line
> 299,
> > in build_hunspell_files_from_filters
> >   language=language)
> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py", line
> 278,
> > in module_paths_from_filters
> >   search_paths=data_dirs())
> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> > line 303, in filters_to_paths
> >   search_paths=search_paths)
> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> > line 289, in _modules_to_paths
> >   search_paths=search_paths)
> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> > line 276, in _module_to_paths
> >   for found_path in _iter_module_paths(search_path,
> extension=extension):
> >  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
> > line 253, in _iter_module_paths
> >   module_file_path = u"{}.{}".format(module_path, extension)
> > ValueError: zero length field name in format
> > miguel@oki:~/hunspell-xpi$
> >
> > ?? :-)
> >
> >
> > O 30 novembro 2014 10:39, Adrián Chaves Fernández <
> adriyeticha...@gmail.com>
> > escribiu:
> >>
> >> Xa temos un repositorio para construír extensións XPI baseadas en
> >> Hunspell.
> >>
> >> É dicir, instalar a última instantánea do corrector en Firefox só
> require
> >> executar as seguintes ordes:
> >>
> >> git clone --recursive https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
> >> cd hunspell-xpi/
> >> python2 utils/build.py -l gl -p drag
> >>
> >> E arrastrar o ficheiro «build/gl-drag.xpi» a unha xanela do Firefox.
> Tamén
> >> se pode substituír «-p drag» por «-p comunidade» para construír o
> corrector
> >> da comunidade.
> >>
> >> Por motivos de eficiencia os scripts non usan puro Python senón que
> >> utilizan ferramentas do sistema como «sort» durante a construción do
> >> complemento, polo que non descarto que a algún non lle funcione ben o
> guión
> >> «build.py». Por non falar de dependencias como PyICU que a maioría non
> >> teredes instalada e poderían ser necesarias para o guión. En calquera
> caso,
> >> agradezo os detalles de calquera problema para mellorar a forma en que o
> >> guión informa das dependencias necesarias non atopadas.
> >>
> >> O guión está pensado unicamente para probas, non para xerar o XPI final
> >> que poder publicar logo no sitio web de Mozilla. Para isto último xa
> >> traballarei noutro guión que Dani poida usar para ese fin.
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Proxecto mailing list
> >> Proxecto@trasno.net
> >> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
> > http://galpon.org
> > Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
> > Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
> >
> > _______________________________________________
> > Proxecto mailing list
> > Proxecto@trasno.net
> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> >
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>-- 
Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
http://galpon.org
Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a