O 02 decembro 2014 22:54, Leandro Regueiro
<leandro.regue...@gmail.com> escribiu:
> Só por curiosidade, a xeración do engadido para Firefox ou o paquete
> para Debian non poderían automatizarse?

Non é precisamente iso do que vai este fío? Ademais da enorme mellora de

Co sistema creado por Adrián, constrúese o xpi para Firefox
automaticamente, coa versión das dúas que se queira (drag ou
comunidade).

Ora ben, unha vez creado hai que subilo como actualización do anterior
e aí é onde contamos co traballo de Dani.
O .deb aínda creo que non o temos automatizado, así que contamos co
traballo de Fran, como ata agora
>
>
> Deica
>
> O 02 decembro 2014 22:41, Dani <d...@damufo.com> escribiu:
>> Boas:
>> Eu tamén estou interesado no aff e dic
>> para probar
>> Grazas a quen sexa.
>>
>> Dani
>>
>>
>> On 02/12/14 21:22, Fran Dieguez wrote:
>>>
>>> On 02/12/14 19:48, Antón Méixome wrote:
>>>>
>>>> Volvereino tentar porque o certo é que o meu equipo anda raro.
>>>> Se confirmo que xa vai fino, aviso.
>>>>
>>>> O 02 decembro 2014 18:09, Xabier Villar <xabier.vil...@gmail.com>
>>>> escribiu:
>>>> > Eu puiden compilalo sen problema, sen falta de sudo
>>>> >
>>>> > --
>>>> > Xabier Villar
>>>> >
>>>> > El 2/12/2014 18:08, "Adrián Chaves Fernández"
>>>> > <adriyeticha...@gmail.com>
>>>> > escribió:
>>>> >
>>>> >> Se necesitas "sudo" é que algo fixen moi mal. Grazas pola información
>>>> >> xente, apúntomo todo e xa vos direi máis.
>>>> >>
>>>> >> 2014-11-30 13:47 GMT+01:00 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
>>>> >>>
>>>> >>> Ok, agora perfecto
>>>> >>>
>>>> >>> Agora si, pero con sudo
>>>> >>>
>>>> >>> sudo python utils/build.py -l gl -p drag
>>>> >>>
>>>> >>> O 30 novembro 2014 13:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>
>>>> >>> escribiu:
>>>> >>>> tenta instalando msort, eu téñoo, quizais por iso é diferente
>>>> >>>>
>>>> >>>> O 30 novembro 2014 13:28, Antón Méixome <cert...@certima.net>
>>>> >>>> escribiu:
>>>> >>>>
>>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ git clone --recursive
>>>> >>>>> https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>>>> >>>>> Cloning into 'hunspell-xpi'...
>>>> >>>>> remote: Counting objects: 51, done.
>>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
>>>> >>>>> remote: Total 51 (delta 15), reused 42 (delta 6)
>>>> >>>>> Unpacking objects: 100% (51/51), done.
>>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>>> >>>>> Submodule 'external/hunspell'
>>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/hunspell.git)
>>>> >>>>> registered for path 'external/hunspell'
>>>> >>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>>> >>>>> 'external/pydiomatic'
>>>> >>>>> Cloning into 'external/hunspell'...
>>>> >>>>> remote: Counting objects: 5369, done.
>>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (1680/1680), done.
>>>> >>>>> remote: Total 5369 (delta 3414), reused 5369 (delta 3414)
>>>> >>>>> Receiving objects: 100% (5369/5369), 3.98 MiB | 677.00 KiB/s, done.
>>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (3414/3414), done.
>>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>>> >>>>> Submodule path 'external/hunspell': checked out
>>>> >>>>> '89d60f4adc4372412628c2380fe76ca68ee09cc7'
>>>> >>>>> Submodule 'external/lexicon' (https://github.com/eitsl/lexicon.git)
>>>> >>>>> registered for path 'external/lexicon'
>>>> >>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>>> >>>>> 'external/pydiomatic'
>>>> >>>>> Submodule 'external/spelling'
>>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/spelling.git)
>>>> >>>>> registered for path 'external/spelling'
>>>> >>>>> Cloning into 'external/lexicon'...
>>>> >>>>> remote: Counting objects: 135, done.
>>>> >>>>> remote: Total 135 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>> >>>>> Receiving objects: 100% (135/135), 27.66 KiB | 0 bytes/s, done.
>>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (43/43), done.
>>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>>> >>>>> Submodule path 'external/hunspell/external/lexicon': checked out
>>>> >>>>> '6460a2b58d8eeb2277c5545df351efbb0c227012'
>>>> >>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>>> >>>>> 'external/pydiomatic'
>>>> >>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>>> >>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>>> >>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>> >>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>>> >>>>> Submodule path
>>>> >>>>> 'external/hunspell/external/lexicon/external/pydiomatic':
>>>> >>>>> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>>> >>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>>> >>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>>> >>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>> >>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>>> >>>>> Submodule path 'external/hunspell/external/pydiomatic': checked out
>>>> >>>>> '74f44c4016c653631572b5e33a523db69f6c66be'
>>>> >>>>> Cloning into 'external/spelling'...
>>>> >>>>> remote: Counting objects: 61, done.
>>>> >>>>> remote: Total 61 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>> >>>>> Unpacking objects: 100% (61/61), done.
>>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>>> >>>>> Submodule path 'external/hunspell/external/spelling': checked out
>>>> >>>>> 'a052d84fe54c307724139f68a58b91c8cafa1ee7'
>>>> >>>>> Submodule 'external/pydiomatic'
>>>> >>>>> (https://github.com/eitsl/pydiomatic.git) registered for path
>>>> >>>>> 'external/pydiomatic'
>>>> >>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>>> >>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>>> >>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>> >>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>>> >>>>> Submodule path
>>>> >>>>> 'external/hunspell/external/spelling/external/pydiomatic':
>>>> >>>>> checked out 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>>> >>>>> Cloning into 'external/pydiomatic'...
>>>> >>>>> remote: Counting objects: 252, done.
>>>> >>>>> remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
>>>> >>>>> remote: Total 252 (delta 0), reused 0 (delta 0)
>>>> >>>>> Receiving objects: 100% (252/252), 51.60 KiB | 0 bytes/s, done.
>>>> >>>>> Resolving deltas: 100% (142/142), done.
>>>> >>>>> Checking connectivity... done.
>>>> >>>>> Submodule path 'external/pydiomatic': checked out
>>>> >>>>> 'c5841f820c0e248e83cea999013f7d2a09d99503'
>>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev$ cd hunspell-xpi/
>>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l
>>>> >>>>> gl
>>>> >>>>> -p
>>>> >>>>> drag
>>>> >>>>> Traceback (most recent call last):
>>>> >>>>>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>>>> >>>>>   from idiomatic.languages import language_name
>>>> >>>>>  File
>>>> >>>>>
>>>> >>>>>
>>>> >>>>> "/home/anton/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>>>> >>>>> line 10, in <module>
>>>> >>>>>   from PyICU import Locale, Collator
>>>> >>>>> ImportError: No module named PyICU
>>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ sudo apt-get install
>>>> >>>>> python-pyicu
>>>> >>>>> [sudo] password for anton:
>>>> >>>>> Lendo as listas de paquetes... Feito
>>>> >>>>> Construindo a árbore de dependencias
>>>> >>>>> Lendo a información do estado... Feito
>>>> >>>>> Os seguintes paquetes NOVOS hanse instalar:
>>>> >>>>>  python-pyicu
>>>> >>>>> 0 anovados, 1 instalados, Vanse retirar 0 e deixar 3 sen anovar.
>>>> >>>>> Ten que recibir 146 kB de arquivos.
>>>> >>>>> Despois desta operación ocuparanse 611 kB de disco adicionais.
>>>> >>>>> Rcb:1 http://ftp.udc.es/ubuntu/ trusty/main python-pyicu i386
>>>> >>>>> 1.5-2ubuntu4 [146 kB]
>>>> >>>>> Obtivéronse 146 kB en 0s (300 kB/s)
>>>> >>>>> Seleccionando o paquete python-pyicu, que non se seleccionara
>>>> >>>>> previamente.
>>>> >>>>> (A ler a base de datos ... 416629 ficheiros ou directorios
>>>> >>>>> instalados
>>>> >>>>> actualmente.)
>>>> >>>>> Preparando o desempaquetado de
>>>> >>>>> .../python-pyicu_1.5-2ubuntu4_i386.deb...
>>>> >>>>> Desempaquetando python-pyicu (1.5-2ubuntu4)...
>>>> >>>>> A configurar python-pyicu (1.5-2ubuntu4) ...
>>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$ python utils/build.py -l
>>>> >>>>> gl
>>>> >>>>> -p
>>>> >>>>> drag
>>>> >>>>> /bin/sh: 1: msort: not found
>>>> >>>>> cat: erro de escritura: Canalización rota
>>>> >>>>> anton@pc:~/corrector/xpi-dev/hunspell-xpi$
>>>> >>>>>
>>>> >>>>> O meu é un pouco diferente
>>>> >>>>>
>>>> >>>>> O 30 novembro 2014 12:32, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>
>>>> >>>>> escribiu:
>>>> >>>>>> Facendo probas ...
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>>> >>>>>> Traceback (most recent call last):
>>>> >>>>>>  File "utils/build.py", line 125, in <module>
>>>> >>>>>>   from idiomatic.languages import language_name
>>>> >>>>>>  File
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/languages.py",
>>>> >>>>>> line
>>>> >>>>>> 10, in <module>
>>>> >>>>>>   from PyICU import Locale, Collator
>>>> >>>>>> ImportError: No module named PyICU
>>>> >>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>> # apt-get install python-pyicu
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$ python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>>> >>>>>> Traceback (most recent call last):
>>>> >>>>>>  File "utils/build.py", line 367, in <module>
>>>> >>>>>>   _main(sys.argv[1:])
>>>> >>>>>>  File "utils/build.py", line 344, in _main
>>>> >>>>>>   output_folder=dictionaries_folder)
>>>> >>>>>>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py",
>>>> >>>>>> line
>>>> >>>>>> 299,
>>>> >>>>>> in build_hunspell_files_from_filters
>>>> >>>>>>   language=language)
>>>> >>>>>>  File "/home/miguel/hunspell-xpi/external/hunspell/hunspell.py",
>>>> >>>>>> line
>>>> >>>>>> 278,
>>>> >>>>>> in module_paths_from_filters
>>>> >>>>>>   search_paths=data_dirs())
>>>> >>>>>>  File
>>>> >>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>>> >>>>>> line 303, in filters_to_paths
>>>> >>>>>>   search_paths=search_paths)
>>>> >>>>>>  File
>>>> >>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>>> >>>>>> line 289, in _modules_to_paths
>>>> >>>>>>   search_paths=search_paths)
>>>> >>>>>>  File
>>>> >>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>>> >>>>>> line 276, in _module_to_paths
>>>> >>>>>>   for found_path in _iter_module_paths(search_path,
>>>> >>>>>> extension=extension):
>>>> >>>>>>  File
>>>> >>>>>> "/home/miguel/hunspell-xpi/external/pydiomatic/idiomatic/data.py",
>>>> >>>>>> line 253, in _iter_module_paths
>>>> >>>>>>   module_file_path = u"{}.{}".format(module_path, extension)
>>>> >>>>>> ValueError: zero length field name in format
>>>> >>>>>> miguel@oki:~/hunspell-xpi$
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>> ?? :-)
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>> O 30 novembro 2014 10:39, Adrián Chaves Fernández
>>>> >>>>>> <adriyeticha...@gmail.com>
>>>> >>>>>> escribiu:
>>>> >>>>>>>
>>>> >>>>>>> Xa temos un repositorio para construír extensións XPI baseadas en
>>>> >>>>>>> Hunspell.
>>>> >>>>>>>
>>>> >>>>>>> É dicir, instalar a última instantánea do corrector en Firefox só
>>>> >>>>>>> require
>>>> >>>>>>> executar as seguintes ordes:
>>>> >>>>>>>
>>>> >>>>>>> git clone --recursive https://github.com/eitsl/hunspell-xpi.git
>>>> >>>>>>> cd hunspell-xpi/
>>>> >>>>>>> python2 utils/build.py -l gl -p drag
>>>> >>>>>>>
>>>> >>>>>>> E arrastrar o ficheiro «build/gl-drag.xpi» a unha xanela do
>>>> >>>>>>> Firefox.
>>>> >>>>>>> Tamén
>>>> >>>>>>> se pode substituír «-p drag» por «-p comunidade» para construír o
>>>> >>>>>>> corrector
>>>> >>>>>>> da comunidade.
>>>> >>>>>>>
>>>> >>>>>>> Por motivos de eficiencia os scripts non usan puro Python senón
>>>> >>>>>>> que
>>>> >>>>>>> utilizan ferramentas do sistema como «sort» durante a construción
>>>> >>>>>>> do
>>>> >>>>>>> complemento, polo que non descarto que a algún non lle funcione
>>>> >>>>>>> ben
>>>> >>>>>>> o
>>>> >>>>>>> guión
>>>> >>>>>>> «build.py». Por non falar de dependencias como PyICU que a
>>>> >>>>>>> maioría
>>>> >>>>>>> non
>>>> >>>>>>> teredes instalada e poderían ser necesarias para o guión. En
>>>> >>>>>>> calquera
>>>> >>>>>>> caso,
>>>> >>>>>>> agradezo os detalles de calquera problema para mellorar a forma
>>>> >>>>>>> en
>>>> >>>>>>> que
>>>> >>>>>>> o
>>>> >>>>>>> guión informa das dependencias necesarias non atopadas.
>>>> >>>>>>>
>>>> >>>>>>> O guión está pensado unicamente para probas, non para xerar o XPI
>>>> >>>>>>> final
>>>> >>>>>>> que poder publicar logo no sitio web de Mozilla. Para isto último
>>>> >>>>>>> xa
>>>> >>>>>>> traballarei noutro guión que Dani poida usar para ese fin.
>>>> >>>>>>>
>>>> >>>>>>> _______________________________________________
>>>> >>>>>>> Proxecto mailing list
>>>> >>>>>>> Proxecto@trasno.net
>>>> >>>>>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>> >>>>>>>
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>> --
>>>> >>>>>> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>>>> >>>>>> http://galpon.org
>>>> >>>>>> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>>>> >>>>>> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo»
>>>> >>>>>> http://minino.galpon.org
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>>> _______________________________________________
>>>> >>>>>> Proxecto mailing list
>>>> >>>>>> Proxecto@trasno.net
>>>> >>>>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>> >>>>>>
>>>> >>>>> _______________________________________________
>>>> >>>>> Proxecto mailing list
>>>> >>>>> Proxecto@trasno.net
>>>> >>>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>> >>>>
>>>> >>>>
>>>> >>>>
>>>> >>>>
>>>> >>>> --
>>>> >>>> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
>>>> >>>> http://galpon.org
>>>> >>>> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>>>> >>>> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>>>> >>>>
>>>> >>>> _______________________________________________
>>>> >>>> Proxecto mailing list
>>>> >>>> Proxecto@trasno.net
>>>> >>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>> >>>>
>>>> >>> _______________________________________________
>>>> >>> Proxecto mailing list
>>>> >>> Proxecto@trasno.net
>>>> >>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >> _______________________________________________
>>>> >> Proxecto mailing list
>>>> >> Proxecto@trasno.net
>>>> >> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>> >>
>>>> >
>>>> > _______________________________________________
>>>> > Proxecto mailing list
>>>> > Proxecto@trasno.net
>>>> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>> >
>>>> _______________________________________________
>>>> Proxecto mailing list
>>>> Proxecto@trasno.net
>>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>>
>>> Podedes enviarme os dous ficheiros binarios .aff e .dic para xerar os
>>> paquetes de debian como fago de costume?
>>> Se é por Dropbox ou GDrive moito mellor.
>>> _______________________________________________
>>> Proxecto mailing list
>>> Proxecto@trasno.net
>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a