commit 3b6ca76d434ecdecf0c0474312be0a3e4a277404
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:  Sat Apr 14 18:20:57 2018 +0000

  Update translations for support-tbb
---
 ga.json | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/ga.json b/ga.json
index 9c3c28b79..26762b428 100644
--- a/ga.json
+++ b/ga.json
@@ -104,7 +104,7 @@
   "tbb-17": {
    "id": "#tbb-17",
    "control": "tbb-17",
-    "title": "Is it safe to run Tor Browser and another browser at the same 
time?",
+    "title": "An bhfuil sé sábháilte Brabhsálaí Tor agus brabhsálaí 
eile a úsáid san am gcéanna?",
    "description": "<p class=\"mb-3\">If you run Tor Browser and another 
browser at the same time, it won't affect Tor's performance or privacy 
properties. However, be aware that your other browser is not keeping your 
activity private, and you may forget and accidentally use that non-private 
browser to do something that you intended to do in Tor Browser.</p>"
   }, 
   "tbb-18": {
@@ -135,13 +135,13 @@
    "id": "#tbb-22",
    "control": "tbb-22",
    "title": "An féidir liom dlús a chur le Brabhsálaí Tor? An bhfuil 
sé níos moille ná brabhsálaithe eile?",
-    "description": "<p class=\"mb-3\">Using Tor Browser can sometimes be 
slower than other browsers. The Tor network has over a million daily users, and 
just over 6000 relays to route all of their traffic, and the load on each 
server can sometimes cause latency. You can help improve the speed of the 
network by running your own relay, or encouraging others to do so. That said, 
Tor is much faster than it used to be and you may not actually notice any 
change in speed from other browsers.</p>"
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Uaireanta bíonn Brabhsálaí Tor 
níos moille ná brabhsálaithe eile. Tá níos mó ná milliún duine ag baint 
úsáide as Brabhsálaí Tor ar bhonn laethúil, cé nach bhfuil ach timpeall 
is 6000 athsheachadán ann chun an trácht sin go léir a láimhseáil. Is 
féidir leat luas an líonra a fheabhsú trí d'athsheachadán féin a chur ar 
siúl agus daoine eile a spreagadh chun é sin a dhéanamh freisin. É sin 
ráite, tá Tor i bhfad níos tapúla ná a bhí sé agus seans nach 
dtabharfaidh tú an difríocht faoi deara i gcomparáid le brabhsálaithe 
eile.</p>"
   },
   "tbb-23": {
    "id": "#tbb-23",
    "control": "tbb-23",
-    "title": "What search engine comes with Tor Browser and how does it 
protect my privacy?",
-    "description": "<p class=\"mb-3\">DuckDuckGo is the default search 
engine in Tor Browser. DuckDuckGo does not track its users nor does it store 
any data about user searches.</p>"
+    "title": "Cén t-inneall cuardaigh a úsáideann Brabhsálaí Tor, agus 
cén chaoi a gcosnaíonn sé mo phríobháideachas?",
+    "description": "<p class=\"mb-3\">Is é DuckDuckGo an t-inneall 
cuardaigh réamhshocraithe i mBrabhsálaí Tor. Ní lorgaíonn DuckDuckGo na 
daoine a úsáideann é, agus ní stórálann sé aon sonraí a bhaineann leis 
na cuardaigh a dhéantar leis.</p>"
   },
   "tbb-24": {
    "id": "#tbb-24",

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to