Các Anh cứ yên tâm !!
Em sẽ giới thiệu nhiều người cùng tham gia xây dựng diễn đàn !!!
Vào ngày 24/03/2009, Minh Ngoc Le <cume...@gmail.com> viết:
>
> 2009/3/24 Nguyen Van Cong <vancon...@gmail.com>
>
> > Dùng Unikey vẫn không thể bỏ dấu được !!
> > Cả nhà cứ thử xem sao ??!
> >
>
> Em dùng Unikey trên Ubuntu vẫn ổn :-)
>
> Đề nghị anh Công tích cực quảng cáo, vận động người dùng tham gia cho
> diễn đàn xôm 1 tí :D
>
> --
> Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
> Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
> cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.com
>

Trả lời cho