Tui cũng dùng bình thường. Gõ bằng UniKey. Copy từ trang khác dán vô cũng có
tiếng Việt.
Có khi nào bị trục trặc là do bác Công dùng Win Vista không?


2009/3/24 Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com>

> http://user.services.openoffice.org/vi/forum/viewtopic.php?f=3&t=7
>
> Không rõ bài đó dùng chương trình nào để bỏ dấu tiếng Việt.
>
> Anh Công. Em dùng UniKey thì bình thường.
>
> Nam
>
> 2009/3/24 Nguyen Van Cong <vancon...@gmail.com>:
> > Dùng Unikey vẫn không thể bỏ dấu được !!
> > Cả nhà cứ thử xem sao ??!
> >
> >
> >
> > Vào ngày 24/03/2009, Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com> viết:
> >>
> >> Tôi sẽ đề nghị quản trị hệ thống thêm vào một tập tin JavaScript để
> >> làm bộ gõ. Nếu họ có thể giúp thì tốt, còn không thì chúng ta đành sử
> >> dụng bộ gõ ngoài như UniKey vậy.
> >> Nam
> >>
> >> 2009/3/23 Nguyen Van Cong <vancon...@gmail.com>:
> >> > Diễn đàn chưa bỏ dấu tiếng việt được
> >> > Mong các anh chị quan tâm giải quyết !!!
> >> >
>



-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn

Trả lời cho