Tôi sẽ đề nghị quản trị hệ thống thêm vào một tập tin JavaScript để
làm bộ gõ. Nếu họ có thể giúp thì tốt, còn không thì chúng ta đành sử
dụng bộ gõ ngoài như UniKey vậy.
Nam

2009/3/23 Nguyen Van Cong <vancon...@gmail.com>:
> Diễn đàn chưa bỏ dấu tiếng việt được
> Mong các anh chị quan tâm giải quyết !!!
>
>
>
> Vào ngày 22/03/2009, Minh Ngoc Le <cume...@gmail.com> viết:
>>
>> 2009/3/22 Phuong Vo <clari...@gmail.com>
>>
>> > Great work! Thanh a lot! Em sẽ cố gắng tham gia vào việc trả lời các
>> > câu hỏi trên này ;)
>> >
>> > 2009/3/22 Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com>:
>> > > Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!
>> > >
>> > > http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php
>> > >
>> > > Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn "Ý kiến và
>> > > Đóng góp".
>> > >
>> > > Nam
>> > >
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > You can reach me at #hanoilug on Freenode.
>> >
>>
>> Chúc mừng! Chúc mừng! ^^
>>
>> --
>> Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
>> Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
>> cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.com
>>
>

Trả lời cho