http://user.services.openoffice.org/vi/forum/viewtopic.php?f=3&t=7

Không rõ bài đó dùng chương trình nào để bỏ dấu tiếng Việt.

Anh Công. Em dùng UniKey thì bình thường.

Nam

2009/3/24 Nguyen Van Cong <vancon...@gmail.com>:
> Dùng Unikey vẫn không thể bỏ dấu được !!
> Cả nhà cứ thử xem sao ??!
>
>
>
> Vào ngày 24/03/2009, Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com> viết:
>>
>> Tôi sẽ đề nghị quản trị hệ thống thêm vào một tập tin JavaScript để
>> làm bộ gõ. Nếu họ có thể giúp thì tốt, còn không thì chúng ta đành sử
>> dụng bộ gõ ngoài như UniKey vậy.
>> Nam
>>
>> 2009/3/23 Nguyen Van Cong <vancon...@gmail.com>:
>> > Diễn đàn chưa bỏ dấu tiếng việt được
>> > Mong các anh chị quan tâm giải quyết !!!
>> >

Trả lời cho