שני תיקונים על מה שנאמר כאן:
On Wed, 31 Oct 2018 06:28:25 +0200
Lior Kesos <l...@linnovate.net> wrote:

> בכנס הgis ששי וקפלן ארגנו

עזרתי קצת ביום הכנס, אבל אני לא יכול לקחת קרדיט על הארגון שלו. זה היה
ליאור. גם הקרדיט על „כמות ואיכות העשיה” צריך להתחלק, זה לא רק אני.

On Wed, 31 Oct 2018 07:01:34 +0200
Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> הקשר היחידי שאני רואה בין המטרות הנ"ל לבין שכלול תהליכי גיוס כספים
> הוא, שצריך לוודא כל הזמן שיש כיסוי להתחייבויות שהעמותה מקבלת על עצמה
> כאישיות משפטית בשם מארגני פעילויות.
> בשביל זה, זה עוזר שיש רזרבות כספיות לעמותה.
> 
> נראה כאילו שנושא הרזרבות הכספיות גרם לפעילים בעמותה היום לחשוב שרצוי
> שהעמותה תמלא גם מטרה שלישית: גיוס כספים פעיל למימון פעילויות מסוימות
> בתחום התוכנה החופשית, כגון כנסים.
> 

לא, המטרה היא לא לגייס לצורך מימון כנסים. הכנסים, ככלל, מחזיקים את עצמם
יופי. ישנן שתי מטרות לגיוס:

- לאפשר לעמותה לבסס את הפעילות השוטפת על שכירים - כי יש גבול לכמה אפשר
 לקיים את הצינור הפורמלי (ניהול הכספים והחוזים של הכנסים, בעיקר) על
 בסיס זמנם של מתנדבים בלבד. בחודשים האחרונים, במיוחד, ראינו את הגבול
 הזה מגיע בחריפות, עם התגברות של הצורך (יותר כנסים, יותר מסובכים)
 וירידה של המשאבים (לחלק מחברי הועד נוצרו נסיבות שחייבו אותם להקדיש
 פחות זמן לעמותה).

- כתוצאה מהמטרה הקודמת - לשחרר את חברי הועד לפעילות יותר משפיעה, כמו
 שתדלנות מול הממשלה[1], או הדברים האחרים שאלי מדבר עליהם[2], או שיפור
 המערכות של העמותה (שהרבה מהן משאירות טעם עבש של שנות התשעים).

    - או, רחמנא ליצלן, תרומת קוד לפרוייקטים. בסופו של דבר, מי שנמצא
     בעמותה הזו הם ברובם אנשי טכנולוגיה, לא אנשי מנהלה. אני,
     אישית, היום, משקיע את רובו הגדול של זמן ה„תרומה־לקוד־פתוח”
     שלי בטיפול בניירת. זה אף פעם לא היה מה שמשך אותי.

אגב, הרבה מהדברים בסעיף השני יכולים, בעיקרון ולמעשה, להתבצע ע״י אנשים
שאינם בועד -- ויהודה, למשל, הכניס מספר שיפורים במערכות בשנה+
האחרונות. אבל אנחנו רואים מעט מאוד מזה.

תודה,
    שי.

[1] אולי שמתם לב, במסגרת הביזיון הכללי של אתר משרד הפנים ביום הבחירות,
  שהם כתבו שם שהאתר עובד בכרום -- שהוא, בעניין הזה, האקספלורר החדש
[2] אלי, אם יש עזרה שאתה יכול לקבל מהעמותה בדחיפת קוד פתוח באקדמיה
  או בכל מקום אחר, תגיד.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות