סבבה

On Wed, Nov 7, 2018 at 8:09 AM Shai Berger <s...@platonix.com> wrote:

> של מה בדיוק?
>
> להכריז על פתיחת תוכנית שכזו, שבה העמותה מציעה לחברות דברים מסוימים
> בתמורה לדמי חבר שנתיים?
>
> זה יתכן משפטית, לא צריך עו״ד. אם יש איזושהי בעיה היא תהיה מיסויית -- על
> זה נצטרך להתייעץ עם רואה החשבון, ולפני שנעשה את זה, בוא נראה קודם שקורה
> משהו.
>
> On Wed, 7 Nov 2018 05:17:53 +0200
> Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:
>
> > תוכל ליצור קשר עם העורך דין של העמותה כדי לבדוק את ההיתכנות המשפטית?
> >
> > On Wed, Nov 7, 2018, 01:13 Shai Berger <s...@platonix.com wrote:
> >
> > > On Tue, 06 Nov 2018 22:19:42 +0200
> > > Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
> > >
> > > > נניח שאנו מוצאים 2-3 מתנדבים להזניק את הגוף, מה עוד צריך לקרות כדי
> > > > שיהיה גוף בהתאם להצעתו של שי גובר?
> > >
> > > שהגוף יתחיל לעבוד -- לייצר תכנים ולגייס גופים משתתפים.
> > > _______________________________________________
> > > Discussions mailing list
> > > Discussions@hamakor.org.il
> > > http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
>
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות