אוקיי. לדעתי, הצעדים הבאים יהיו:

1. פתיחת רשימת דיוור נפרדת לדיונים על שיווק קוד פתוח לעסקים.
אפשרויות:
- שיבוט רשימת הדיוור הנוכחית ומי שלא מעוניין יעזוב (opt-out)
- הודעה על רשימת הדיוור החדשה והזמנת אנשים להצטרף (opt-in)
לא ברור לי כרגע איזו מהאפשרויות עדיפה.

2. הכנת דף ויקי שיתאר את הגוף ואת מטרותיו.

3. הפצת השאלון שהצעתי (אחרי תיקונים) בין הרשומים בדף העוסקים + מחיקת
עוסקים עם כתובות דוא"ל שהפסיקו לעבוד.

4. לפי תוצאות השאלון, נחליט על דגשים בפעילות הגוף החדש בתקופה הראשונה
לקיומו.

האפשרויות לדגשים הן:
- שתדלנות לשינוי תנאי מכרזים לפי הצורך
- שתדלנות לשינוי תקנים ישראליים לפי הצורך
- גיוס עסקים שמשתמשים בתוכנה חופשית
- ארגון כנסים ייעודיים ו/או מסלולים בכנסים קיימים
- סדנאות והשתלמויות בנושאים שייקבעו
- רעיונות נוספים?


On Wed, 2018-11-07 at 01:13 +0200, Shai Berger wrote:
> On Tue, 06 Nov 2018 22:19:42 +0200
> Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
> 
> > נניח שאנו מוצאים 2-3 מתנדבים להזניק את הגוף, מה עוד צריך לקרות כדי
> > שיהיה גוף בהתאם להצעתו של שי גובר?
> 
> שהגוף יתחיל לעבוד -- לייצר תכנים ולגייס גופים משתתפים.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות