תוכל ליצור קשר עם העורך דין של העמותה כדי לבדוק את ההיתכנות המשפטית?

On Wed, Nov 7, 2018, 01:13 Shai Berger <s...@platonix.com wrote:

> On Tue, 06 Nov 2018 22:19:42 +0200
> Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
>
> > נניח שאנו מוצאים 2-3 מתנדבים להזניק את הגוף, מה עוד צריך לקרות כדי
> > שיהיה גוף בהתאם להצעתו של שי גובר?
>
> שהגוף יתחיל לעבוד -- לייצר תכנים ולגייס גופים משתתפים.
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות