----- Original Message -----
From: "Xavier Conde Rueda" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Wednesday, October 04, 2006 7:14 PM
Subject: Re: [gimp] Traduccions GIMP 2.2.12 (1 de 2)

> #: tips/gimp-tips.xml.in.h:2
> msgid ""
> "<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
> "viewing the mask directly."
> msgstr ""
> "Premeu <tt>Alt</tt>-clic en la previsualització de la màscara de capa en el "
> "diàleg de capes, per commutar la visualització de la màscara directament ."
>
"Layer dialog toggles" = "commutadors del diàleg de capes"
 

> -- La coma està incorrectament situada (no hi pot anar), i sobra un
> espai abans del punt final
>
> #: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
> msgid ""
> "<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
> "the effect of the layer mask."
> msgstr ""
> "Premeu <tt>Ctrl</tt>-clic en la previsualització de la màscara de capa en el "
> "diàleg de capes, per commutar l'efecte de la màscara de capa."
>
 
"Layer dialog toggles" = "commutadors del diàleg de capes"

> -- la coma és incorrecta, no hi pot anar coma
>
> #: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
> msgid ""
> "<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
> "degree angles."
> msgstr ""
> "Premeu <tt>Ctrl</tt>-i arrossegueu amb l'eina gira per forçar l'angle de gir "
> "en 15 graus."

> L'eina de girar o l'eina de gir o l'eina de rotació, no "l'eina gira"
 

> -- jo treuria el guió davant de la i, no és necessari i pot confondre
> l'usuari pensant que ha de fer ctrl-i
>
> #: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
> msgid ""
> "<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
> "but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
> msgstr ""
> "Premeu <tt>majúscules</tt>-clic en l'icona ull del diàleg de capes per "
> "amagar totes les capes menys una. Premeu <tt>majúscules</tt>-clic de nou per "
> "mostrar-les totes."
>
 
No "menys una" sinó "excepte aquesta" (that >

> -- la icona
>
>
> #: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
> msgid ""
> "After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
> "dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
> "selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
> "Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
> "you exit GIMP."
> msgstr ""
> "Després d'activar &quot;Dreceres de teclat dinàmiques&quot; en el diàleg "
> "preferències podeu reassignar tecles de dreceres. Fareu això si, dins dels "
> "menú, seleccioneu un element, i premeu la combinació de tecles desitjada. Si "
> "&quot;Desa dreceres de teclat&quot; està activat, la tecla escollida es "
> "desarà quan sortiu del GIMP."
 
>
> -- do so by... per fer això, ...
> -- dins dels menú -> del menú
>
Millor: "feu-ho activant (bring up) el menú, seleccionant-hi un element i prement..."


> #: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
> msgid ""
> "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
> "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
> "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
> "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
> "guides."
> msgstr ""
 
> "Per crear un cercle exacte, manteniu premuda <tt>majúscules</tt> mentre "
> "s'està fent una selecció d'el·lipse. Per col·locar un cercle amb precisió, "
> "arrossegueu les guies horitzontals i verticals tangents al cercle que "
> "vulgueu seleccionar, situar el cursor a la intersecció de les guies, i la "
> "selecció resultant tot just tocarà les guies."
>
 
> -- situar : situeu
>
 
On diu "cercle exacte" ha de dir "selecció en forma de cercle" (circle-shaped selection).
 
On diu "mentre s'esta fent" hauria de dir "mentre feu".
 
On diu "tot just tocarà" ha de dir "tocarà exactament"


> Salut!
>
> 2006/9/22, Joaquim Perez <
[EMAIL PROTECTED]>:
>> Hola,
>>
>> A veure si per separ arriben els fitxers de les noves traduccions per al
>> Gimp 2.2.12
>>
>> Salut,
>>
>> Quim Perez.
>>
>>
>
>
> --
> Google talk: xavi.conde a gmail.com
>
> -------------------------------------------------------------------------------------------------
> Ticking away the moments that make up a dull day
> You fritter and waste the hours in an off hand way
> Kicking around on a piece of ground in your home town
> Waiting for someone or something to show you the way
>
> Pink Floyd | Brain Damage | Dark side of the moon
> -------------------------------------------------------------------------------------------------
> ----------------------------------------------------------------
> Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
> subscripci a
http://www.softcatala.org/llistes/
> ----------------------------------------------------------------
>

Respondre per correu electrònic a