Ties Stuij wrote:
> 2009/2/2 Mikael Jansson <mik...@lisp.se>:
>> *börjar sitt första inlägg med att gnälla*
> <snip/>
>> "CLISP" är någon som fastnat med CAPSLOCK när texten "clisp", den där
>> Common Lisp-interpretern, skulle skrivas.  Common Lisp förkortas kort &
>> gott Lisp, eller CL.
> 
> Aaarghh, jag är också i gnäll-modus. Ursäkt. Clisp har en interpreter
> men också en compiler. Man kan välja, men interpretern ger inte alltid
> samman resultat än compilern, så det är bättre att bara glömma
> interpretern tycker jag.
> 
Det beror på hur man tolkar virtuell maskin. ;)

Är inte interpretern default-läget?

-- 
Mikael Jansson | http://mikael.jansson.be | GPG Key 0x88986608
Limp: The Vim Lisp IDE - http://mikael.jansson.be/hacking/limp

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till