Pregunta,

entón como traducimos revert (eu agora mesmo estou con reverter, nos
sistemas de control de versión) ? Poderíamos tomar rollback como a
acción de revert?

commit estouno traducindo como remisión tamén no mesmo contexto dos
sistemas de control de versións de código.

Saúdos
O Xov, 27-01-2011 ás 19:32 +0100, damufo escribiu:
> 
> En 2011/01/27 19:04, Adrián Chaves Fernández escribiu:
> > On Thursday 27 January 2011 18:57:17 Javier Pico wrote:
> >> Acudo a vós na procura de consello.
> >>
> >> Ante todo debo avisar que a tradución á que corresponde esta consulta non 
> >> se
> >> realiza por motivos altruistas, senon para un proxecto da empresa para a
> >> que traballo [non obstante, estou convencendo á dirección para que se
> >> libere unha vez rematada para contribuír co proxecto open-source do que
> >> forma parte].
> >>
> >> Coñecía este termo relacionado coas transaccións de bases de dato, en
> >> conxunto con "Commit".
> >>
> >> A miña dúbida é se debería ser traducido ou non e, de ser traducido, se
> >> vedes convinte usar "Reversión".
> >>
> >> Consultei coa compañeira filóloga e dixo que "reversión" existe.
> >>
> >> Eu penso que a tradución esta conserva o significado da orixinal. Que
> >> opinades?
> >>
> >> Grazas.
> > Reversión/reverter parécenme boas traducións, e deixando de lado para que as
> > vaias empregar ti, coido que estaría ben concordar como traducilas de cara 
> > aos
> > proxectos de software libre que as empreguen.
> Tamén está regresión/regresar
> 
> > _______________________________________________
> > Proxecto mailing list
> > Proxecto@trasno.net
> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

-- 
Fran Diéguez
Ubuntu Member and coordinator of Galician L10n Team of GNOME
GPG: 43DD 1B00 035F A764 4986  E695 98BB 6626 A2A4 F9B8

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a