O Martes, 1 de Agosto de 2006 10:57, Felipe Gil Castiñeira escribiu:
>
> Vaia, estou aprendendo moito coas vosas probas!. Se queredes que engada
> algún ficheiro no servidor, avisade e fagoo o antes posible. Acabo de
> probar o das asignacións co vim (o usuario tradutor -contrasinal
> tradutor- ten asignadas as cadeas da 10 á 20).
>
Puxestes-lle gráficas!!! e retocastes a css!!!!. Está chulo, iso de ter a 
procura dentro da parte sombreada e aos dados de usuário mais altos na coluna 
da direita.

Mais hai un problema, estou agora mesmo a fozar como administrador e resulta 
que:
a) Non vexo a forma de mostrar as comprobacións, de lle dou a "Show Editing 
Functions" salta-me o erro TypeError: len() of unsized object.
b) O de trocar o que parece o obxectivo activo tampouco tarece funcionar.

c) Sain e agora estou como usuário non autenticado (anónimo), na páxina 
inicial. Dou-lle a kmymoney e ve-se
 
[ kmymoney ]
1 idioma, traducido nun 0% de media
Language Translated % Fuzzy % Sen traducir % Total Graph
 Galician  11068  100%  0  0%  0  0%  11068

Ese "0% de media non é correcto"

Amais, estiven a premer en outros idiomas e en todos sai: 
AttributeError: 'TranslationProject' object has no attribute 'quickstats'.

Tamén estaria ben que todo usuário fose quen de obter o ficheiro desde o 
servidor, mais que nada para, unha vez superadas todas as comprobazóns, 
enviar-lle o ficheiro ao proxecto.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpfvqDzbpk39.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a