O Mércores, 19 de Xullo de 2006 08:35, Felipe Gil Castiñeira escribiu:
> Ola a todo o mundo,
>
Parece-me que xa achei unha solución "rápida e suxa" para obter o ficheiro: 
dá-lle a editar, e cando carregue a páxina, quita o ?translate=1&view=1 do 
enderezo. Exemplo:
http://argan.homelinux.com/gl/kmymoney/kmymoney.po?translate=1&view=1
quedará como:
http://argan.homelinux.com/gl/kmymoney/kmymoney.po

Non embargantes, coa interface de administración de proxectos pode-se obter un 
arquivo zip do proxecto. Non para este, pero probei a criar un novo e si que 
se pode.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpo8bfAXhXcU.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a