O Xoves, 3 de Agosto de 2006 18:36, Felipe Gil Castiñeira escribiu:
> mvillarino wrote:
> > O Mércores, 19 de Xullo de 2006 08:35, Felipe Gil Castiñeira escribiu:
> >> Ola a todo o mundo,
> >
> > Sería posíbel que copiasedes --parte de--
> > http://websvn.kde.org/trunk/l10n/gl/messages/
> > dentro dun proxecto criado adrede, de nome KDEtrunk?
>
> Ola, "case" feito... resulta que existe un ficheiro con estatísticas (
> ---".stats"--- que supoño se crea cando se sube o ".po" ou se traduce),
> que parece ser imprescindible para que un proxecto en Pootle funcione
> correctamente.  Ao poñer a man os ficheiros na estrutura de directorios,
> este ficheiro non existe. ¿Preguntas por isto na lista de Pootle
> seguindo o fio? (se o prefires fagoo eu).
Faino ti, que eu non coñezo os detalles.
Maña probarei o que di F Wolff de subir un zip.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpAKavF2cvmW.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a