O Mércores, 16 de Agosto de 2006 22:46, Leandro Regueiro escribiu:
>
> > > ratio
> >
> > taxa, proporzón, razón (de aí os números racionais)
>
> usaremos razón
Non sempre é a palabra mais indicada.
De referir-se ao "vat ratio" será "taxa do ive"
En imaxes case seguro será proporzón (4:3; 16:9; ...),
E se estas a comparar dous números, tendo o número resultante entidade por si 
mesmo, case que seguro que vale razón.

> >
> > > foreground
> >
> > fondo (cor de fondo)
> > segundo plano (enviar un proceso ao segundo plano)
>
> fondo é background
Ostias, que pífia!! enton:
primeiro plano


> > > mailbox = buzon?
> >
> > Buzón é castelanismo. Caixa de correo.
> > Hai outra palabra, que non recordo, que é para as caixas de correo
> > situadas na rua onde se introducen as cartas seladas para que as recolla
> > o carteiro.
>
> non vou facer comentarios sobre o que di ou deixa de dicir o meu
> diccionario...

Por que non? Á fin, o único que pode aportar un critério de autoridade sólido 
son precisamente eles.

>
> > > inset (coma verbo e substantivo)
> > >
> > > outset (coma verbo e substantivo)
> > >
> >
> > > anchor
> >
> > Referido ás marcas <a href="ligazón">texto</a> ?
> > Nos poucos editores de html que teño visto, insere-se no ícone que
> > representa unha áncora. Pero case preferiria traduci-lo funcionalmente:
> > "ligazón".
>
> aqui refírese a outro anchor que non é o das páxinas web...
A cal? Ao criterio para localizar o ponto base dun elemento nun deseño 
("anchor to character, to paragraph, to page")?

> > > plain
> >
> > simples, liso
>
> os contextos que se me ocorren virian sendo "plain svg" ou "plain text"

"Plain text" xeralemente poño "texto simples", a que soa mal?
"plain svg" colle-me un pouco co paso cambiado: "svg simples", pero simples 
por que?, que aditivos pode ser to svg para enriquecé-lo? (aparte de 
<script></script>)

> >
> > > z-order (The order in which objects are drawn when they overlap each
> > > other. Objects drawn on top are higher up in z-order. Unless
> > > explicitly changed, the most recent object created is on top. )
> >
> > Orde de apilamento
> >
> > Xa que estamos, porei uns termos de como estou a traducir o Ktorrent:
> > tracker: localizador
> > peer: parceiro
> > leech: egoista (literalmente: sanguesuga)
> > seed: fonte
>
> o de parceiro mireino no diccionario e é a tradución exacta. Queda
> discutir sobre se é axeitado introducir este termo novo e ó que
> estamos tan pouco afeitos, pero se se pensa un pouco non hai outro
> xeito de traducir peer...
ao que estamos tan pouco afeitos => é o momento mais axeitado. Non vaia a ser 
que nos afagamos a configurar proxys e logo non saibamos o que é un servidor 
mandatário ;-)

>
> o de leech=egoista vexoo un pouco forte.
Admiten-se suxeréncias.
Estaba a pensar por-lle "pedichón".
Sabes esas canas que lles saen ás árbores perto do chao e que só valen para 
que non lle deixen medrar á árbore se non se lle quitan? Como se chaman? 
Seria un nome axeitado?

>
> seed literalmente é semente
> Nunca cheguei a comprender moito a terminoloxía dos programas que usan
> a rede bittorrent.
ben certo. Quen lles puxo o nome debia ter o dia poético.....


-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpWqlTDdzj1H.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a