O Xoves, 17 de Agosto de 2006 17:37, Leandro Regueiro escribiu:
> Ola,
>
> randomize (verbo)

Pode ser desordenar?

> o efecto de escalar (cambiar as dimensións dunha cousa) é escala?

"Escalar" ten o mesmo defeito que "renomear" ou proxy: impuxo-se o seu uso.
<debug="yes, please">O resultado de mudar as dimensións dun obxecto aplicando 
unha lei dada é umha homotécia desse objecto. A homotécia é umha 
transformación afin do espazo, as outras son: translaçom, giro (respeito da 
orixe) e simetria.</debug>

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpg5WV3FdwF7.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a