O Xoves, 17 de Agosto de 2006 13:31, Leandro Regueiro escribiu:
> Ainda que vendo tanta unanimidade empezo a sospeitar que terei que
> facer un estudio a fondo da cuestión (ou sexa, por que carallo os de
> Inkscape utilizaron ese termo habendo outros).

Seguro que en inglés é correcto. A cuestión é porque o as traducións usan unha 
palabra tan desafortunada.

> Por iso dicia eu o de que me parecia forte. Pero chamarlles samesugas
> a eses usuarios e despois dicir que non ten unha connotación
> pexorativa... non sei. Igual en inglés non ten esa connotación...

A ver, non está estritamente mal. "Leech" sinifica sangue-suga, se consultamos 
o collins ou wordreference, e se o miramos na wikipedia, tamén 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Leech), mas en informática ten outros 
sinificados (http://en.wikipedia.org/wiki/Leech_(computing) ). Destes, en 
xeral referese a un aproveitado ou gorrón, excepto no caso do bittorrent onde 
é calquer parceiro que non teña unha cópia completa, é dicer, calquer 
parceiro que non sexa unha semente.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpfAXqmuwO5w.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a