Pois iso, que "timestamp" non aparece nen no glosario de trasno nen no de 
mancomún.
Segundo a wikipedia (en castelán) é un "selo de tempo".
Foi traducido até agora de distintas maneiras: "selo de tempo", "marca de 
tempo", "rexistro horario", "data e hora", "data".

Algunha proposta para o glosario?
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpxr77yk7sHy.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a